„Nasza krew – Nasza Ojczyzna” – pod takim hasłem odbyła się 11 grudnia br. akcja honorowego oddawania krwi w sądeckiej komendzie Policji. W tę ogólnopolską inicjatywę dla uczczenia Święta Niepodległości po raz kolejny oprócz mundurowych włączyli się również mieszkańcy Sądecczyzny, łącznie oddając ponad 7 litrów tego cennego płynu.

11 grudnia br. w sali konferencyjnej sądeckiej komendy Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy naszej jednostce oraz Zarząd Terenowy w Nowym Sączu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zorganizował zbiórkę krwi w ramach 12. edycji ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi służb mundurowych pod hasłem „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”.

Pod profesjonalnym okiem personelu medycznego z sądeckiego oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 17 osób podzieliło się cennym płynem, który teraz będzie ratować ludzkie życie. Wśród krwiodawców byli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Nowymi Sączu, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, uczniowie klasy policyjnej z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach oraz mieszkańcy Sądecczyzny. W 3 godziny zebrano ponad 7 litrów krwi, która zostanie przekazana dla chorych i ofiar wypadków z terenu województwa małopolskiego.


Organizatorem akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna” jest Komendant Główny Straży Granicznej natomiast patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu — Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Minister Zdrowia.

W ramach tej akcji w latach 2012-2022 łącznie zebrano 18400 litrów krwi i jej składników. Tegoroczna, 12. Edycja, rozpoczęła się 25 października i potrwa do 20 grudnia br., dlatego nadal zachęcamy do dzielenia się cennym darem, jakim jest krew.


źródło: Policja Nowy Sącz