Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Policjantów za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej — Adwokat Tomasz Nowak skutecznie broni wizerunku policjanta.

Technik Kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Krakowie został uwieczniony na zdjęciu w trakcie wykonywania czynności służbowych w sposób, naruszający jego wizerunek i godność. Zdjęcie to zostało następnie rozpowszechnione bez wymaganego prawem zezwolenia. Skierowane do redakcji gazety przedsądowe wezwania do usunięcia skutków naruszenia wizerunku funkcjonariusza przyniosło szybki i oczekiwany skutek. Zdjęcie funkcjonariusza zostało niezwłocznie usunięte z serwisu.

Ochrona funkcjonariuszy i działanie w ich imieniu to ważny element działalności realizowanej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa małopolskiego.