11 listopada 2023 roku, Polska obchodziła uroczystą 105. rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach narodowego święta, liczne wydarzenia i ceremonie odbyły się w całym kraju, a jednym z symbolicznych miejsc obchodów był Kraków.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, których  reprezentowali Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów, podinspektor Grzegorz Gubała, Wiceprzewodnicząca, podkomisarz Agnieszka Juszczak, oraz podinspektor Bogdan Niedbała.

Krakowskie obchody rozpoczęły się w historycznej Katedrze Wawelskiej, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Msza ta była momentem refleksji nad historią, trudami i dumą z narodowej niepodległości.

Po zakończeniu mszy, uczestnicy zgromadzeni przed Katedrą Wawelską utworzyli uroczysty pochód patriotyczny. Pochód ten zszedł ze wzgórza wawelskiego, kierując się na plac Ojca Adama Studzińskiego. Tam, przy  Krzyżu Katyńskim, uczestnicy składali wiązanki kwiatów, oddając hołd bohaterom walk o niepodległość.

Następnie pochód przeszedł ulicą Grodzką, mijając symboliczne miejsca, takie jak Rynek Główny czy ulica Floriańska. Atmosfera niosła ze sobą głęboki szacunek dla historii, a uczestnicy wyrażali swój patriotyzm poprzez obecność i zaangażowanie w uroczystości. Przedstawiciele władz rządowych, służb mundurowych, parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego, władz samorządowych, organizacji kombatanckich i niepodległościowych oraz mieszkańców złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W tym roku po raz pierwszy w historii  przedstawiciele Związków Zawodowych Służb Mundurowych skupionych w Małopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych złożyli wspólnie kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. NSZZ Policjantów województwa małopolskiego reprezentował  podinspektor Grzegorz Gubała, podkomisarz Agnieszka Juszczak oraz podinspektor Bogdan Niedbała. W uroczystym akcie składania kwiatów uczestniczyli wspólnie z  Przewodniczącym Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Krakowie Jackiem Mróz, Przewodniczącym Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego, ZZS Florian st. ogn. Tomaszem Chochół, oraz Wiceprzewodniczącym Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian, bryg. Andrzejem Czeluśniak. Ta wspólna inicjatywa symbolizowała jedność i solidarność różnych środowisk związanych ze służbą publiczną w hołdzie dla bohaterów i ideałów niepodległościowych.

Akt składania wieńca podkreślał znaczenie współpracy i jedności wśród różnych grup zawodowych i społecznych w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest pielęgnowanie pamięci o historii narodowej oraz szacunek dla wartości związanych z walką o niepodległość. To również potwierdzenie zaangażowania tych organizacji w budowanie wspólnoty opartej na patriotyzmie i szacunku dla tradycji narodowej.