26 lutego 2021 roku w auli znajdującej się w siedzibie Komisariatu Policji III odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie mł. insp. Jacka Góreckiego. W ceremonii oprócz kierownictwa Komedy Miejskiej Policji w Krakowie wzięli udział komendanci komisariatów oraz naczelnicy wydziałów krakowskiej Komendy, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Po złożeniu meldunku i wprowadzaniu sztandaru, przemówienie wygłosił mł. insp. Zbigniew Nowak – Komendant Miejski Policji w Krakowie, który podziękował swojemu zastępcy za pełną poświęceń i zaangażowania wieloletnią służbę oraz życzył dotychczasowemu zastępcy  zasłużonego wypoczynku.

Kolejno głos zabrał podinsp.Grzegorz Gubała – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego, dziękując mł. insp. Jackowi Góreckiemu za wieloletnią owocną współpracę, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia. Wręczył również przyszłemu emerytowi Srebrny Krzyż za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz okolicznościową statuetkę wykonaną z brązu z okazji XXX lecia powstania NSZZ Policjantów.

Na koniec głos zabrał odchodzący na emeryturę, który podziękował wszystkim za pracę i współpracę. Krótko wspomniał też czas swojej służby, przypominając najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce podczas jego kariery zawodowej, a w których brał udział najpierw jako podwładny, a później jako przełożony.
Mł. insp. Jacek Górecki na emeryturę odszedł po blisko 29 latach w Policji, w której na początkowym etapie pełnił służbę w pionie kryminalnym, a następnie związany był z pionem prewencji. We wrześniu 2018 roku odchodząc ze stanowiska Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, na które został mianowany w grudniu tego samego roku.

Odchodzący na emeryturę mł. insp. Jacek Górecki był pięciokrotnie odznaczany w tym:  Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

źródło: Policja Kraków