Z radością informujemy, że Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Krakowie oraz Uczelnia Nauk Społecznych zawarły porozumienie mające na celu stworzenie wyjątkowej oferty studiów licencjackich i magisterskich dla członków NSZZ Policjantów województwa małopolskiego.

Warunki porozumienia:

  1. Specjalna oferta studiów: Uczelnia Nauk Społecznych proponuje unikalną ofertę studiów licencjackich oraz magisterskich.
  2. Bonifikata dla członków NSZZ Policjantów: Wszyscy członkowie NSZZ Policjantów posiadają uprawnienie do 50% bonifikaty.
  3. Preferowany kierunek studiów: Uczelnia zachęca do podjęcia studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Specjalności obejmują m.in. Siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo transgraniczne, Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu z opcją online.
  4. Doświadczona kadra dydaktyczna: Uczelnia Nauk Społecznych posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną składającą się z czynnych oraz byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia.

Kontakt:

Warunki zniżki: Aby uzyskać zniżkę, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia, które będzie wystawiane przez Zarząd Terenowy NSZZP KMP Kraków dla członków województwa małopolskiego.

W sprawie zaświadczeń: Proszę o kontakt z przewodniczącymi Zarządów Terenowych województwa małopolskiego lub z przewodniczącym ZT NSZZP KMP Kraków, Mariuszem Juszczakiem:

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania się zawodowo.