Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznie rozwiewa wątpliwości dotyczące zmian w naliczaniu emerytur. Według informacji bezpośrednio zaczerpniętej z ich strony internetowej, dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą kontynuowane po 1 stycznia 2025 roku. Ta decyzja oznacza, że funkcjonariusze, którzy zostali przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 roku, wciąż będą mogli otrzymać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby.

Istnieje również dodatkowa opcja dla tych, którzy po 1 stycznia 2025 roku osiągną co najmniej 25 lat stażu służby. W takim przypadku, będą mieli prawo wyboru zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku.(załącznik – prawo wyboru po 1 stycznia 2025 roku)

Ta informacja daje pewność funkcjonariuszom, że dotychczasowe zasady naliczania emerytur będą nadal obowiązywać, co może uspokoić ich wątpliwości w tej kwestii.