Już po raz piąty tarnowscy policjanci organizują turniej halowej piłki nożnej. Tym razem w hali w Wojniczu rywalizowały będą zespoły reprezentujące 8 małopolskich komend Policji. Podczas turnieju odbędą się licytacje przedmiotów przekazanych przez artystów i sportowców na rzecz Julii Więcek, a także podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Chętni będą mogli oddać krew w specjalnym krwiobusie, a na koniec turnieju dla wszystkich zagra Zespół Kordian. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Terenowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie już po raz piąty organizuje turniej piłki halowej drużyn, w których zagrają policjanci z Małopolski. Weźmie w nim udział 150 zawodników z komend miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego oraz 300 zaproszonych gości. Swoje reprezentacje wystawiły; KMP w Tarnowie, KMP w Krakowie, a także KPP w Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej, Krakowie, Olkuszu, Oświęcimiu i Zakopanem.
Jubileuszowy „V Turniej Piłki Halowej” objął swoim patronatem Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, a także Komendant Miejski Policji w Tarnowie. Rywalizacja zespołów rozpocznie się o godzinie 8.00 w sobotę 18.03. br. w Hali Sportowo–Widowiskowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu przy ul Rolniczej 6.

W sobotę, przed halą sportową stanie krwiobus, w którym każdy chętny będzie mógł oddać krew i podzielić się tym co najcenniejsze, także w ramach małopolskiej akcji krwiodawstwa 104 litry na 104 rocznicę powstania polskiej Policji.
Organizowane przedsięwzięcie ma charakter charytatywny, a w trakcie turnieju zostanie przeprowadzona licytacja przedmiotów oraz gadżetów przekazanych przez polskich artystów oraz sportowców na rzecz szczytnego celu, jakim jest zbiórka funduszy na pomoc w dalszym leczeniu Julii Więcek córki policjanta tarnowskiej komendy oraz dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

Nie byłoby to możliwe bez pomocy Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie, który przychylił się do wniosku Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie i zarejestrował wspomniana zbiórkę pieniędzy. Przez czas trwania turnieju wolontariusze z klas mundurowych z puszkami PCK będą zbierać datki od chętnych, którzy chcą podzielić się z potrzebującymi.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do kibicowania rywalizującym piłkarzom, a także włączenia się do licytacji, która będzie miała miejsce około godziny 12 w hali w Wojniczu. Będzie to jedyna możliwość wzięcia w niej udziału.
Na zakończenie turnieju i licytacji wystawionych przedmiotów, wszystkich będących z nami zapraszamy do wysłuchania koncertu Zespołu Kordian.

Przedmioty wystawione w licytacji można oglądać na fanpage’u i stronie internetowej NSZZP (Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów) Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.