W dniu 18 listopada 2017 roku Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, spotkało się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem.

W trakcie ponad godzinnego spotkania Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego, Grzegorz Gubała, poinformował Ministra o problemach środowiska policyjnego,a przede wszystkim o problemach czynnych zawodowo funkcjonariuszy Policji.
Minister Mariusz Błaszczak wyraził wolę współpracy ze stroną związkową.