Dziś odbyła się uroczystość wprowadzenia insp. Pawła Dzierżaka, któremu powierzono obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W uroczystej zbiórce wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Dariusz Augustyniak, kadra kierownicza garnizonu świętokrzyskiego, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, instytucji, a także pozostałych służb mundurowych.

Przed południem w sali narad im. Jana Piwnika „Ponurego” mieszczącej się w siedzibie świętokrzyskich policjantów odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Pawłowi Dzierżakowi. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawiając nowego szefa garnizonu świętokrzyskiego odniósł się do jego dotychczasowej służby gdzie „w niezwykle trudnym garnizonie, jakim jest garnizon małopolski świetnie realizował powierzone mu zadania”. Komendant Główny Policji przypomniał perfekcyjnie zabezpieczone Światowe Dni Młodzieży, za co odpowiedzialny był insp. Paweł Dzierżak, zwrócił również uwagę na jego wkład podczas zabezpieczenia obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w stolicy.

Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak przywitał wszystkich gości, dziękował za zaufanie, pokładane oczekiwania i nadzieje. Zwrócił uwagę na szacunek będący podstawową wartością, o którą musi się opierać współpraca. Nowy szef naszego garnizonu powiedział, że objęcie stanowiska po takich poprzednikach jak gen. isnp. Jarosław Szymczyk, czy nadinsp. Dariusz Augustyniak nie jest łatwym zadaniem. Jednak z optymizmem oświadczył, iż „dotychczasowe doświadczenie będę starał się wykorzystać w pracy dla bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

Witając na świętokrzyskiej ziemi nowego komendanta głos zabrali również Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski. Objęcia stanowiska gratulowali Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Ryszard Sadlik, Prokurator Okręgowy w Kielcach Dariusz Dryjas, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Bernard Wyszyński, Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. Piotr Zalewski, Komendanci Komend Powiatowych województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele pozostałych służby mundurowych oraz Urzędu Miasta Kielce.Obecny był Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski.

Inspektor Dzierżak jest absolwentem pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, a 2006 roku został jego dowódcą. 15 lutego 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a 1 kwietnia 2015 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy.

Od  03.01.2019 roku pełni obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 

 

 

 

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/168020,Insp-Pawel-Dzierzak-komendantem-swietokrzyskich-policjantow.html