Jednym z największych problemów wielkich aglomeracji miejskich jest wciąż niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Przez lata problem ten narastał w centrach wielkich miast, by stopniowo wkroczyć również na starsze i nowo wybudowane osiedla powstałe na obrzeżach miast. Wybierając się w podróż samochodem do pracy, domu, sklepu, apteki czy na trening zadajemy sobie pytanie, gdzie zaparkuję? Praktycznie wszędzie brakuje miejsc parkingowych dla ciągle rosnącej liczby samochodów. Problem ten dotyka również zakładów pracy i nie ominął siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Urbanistyczne rozwiązania lat 70- tych, gęsta zabudowa na stosunkowo niewielkim obszarze i dostępność samochodów, które przestały być luksusem doprowadziły do deficytu miejsc postojowych. Problem ten wymaga racjonalnej polityki parkingowej dlatego, konieczne jest poszukiwanie skutecznego rozwiązania tej kwestii.

02.09.2020 roku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli związków zawodowych z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafałem Leśniakiem. Na zaproszenie insp. Rafała Leśniaka nadzorującego służbę logistyczną stawili się : Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Małopolskiego Grzegorz Gubała, Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZPP w Krakowie Justyna Skiba oraz Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie Kinga Leszkiewicz.

Gospodarz spotkania insp. Rafał Leśniak przedstawił uczestnikom propozycję przydziału kart parkingowych na terenie obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ilości po 20 procent stanu osobowego każdego wydziału. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na parkowanie ok. 330 pojazdów i nie stwarzałoby utrudnień w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu.

W punkcie dotyczącym ilości miejsc parkingowych wszyscy byli zgodni, gdyż każdy zdaje sobie sprawę, że obiekt nie jest z gumy i nie rozciągnie się, aby pomieścić więcej pojazdów. Na wielkie inwestycje typu wielopoziomowe parkingi brak jest środków finansowych. Dyskusja wywiązała się w kwestii przydziału miejsc parkingowych. Komu zezwolić na parkowanie na terenie obiektu? Komu powiedzieć – przepraszam, ty szukaj sobie miejsca poza obiektem.

Przedstawiciele związków zawodowych policjantów oraz pracowników Policji zdecydowanie byli przeciwni przydziałowi kart postojowych w formie wyróżnienia i przedstawili propozycję przydziału karty postojowej każdemu zatrudnionemu w KWP Kraków. Zaproponowali rozwiązanie stosowane na parkingach miejskich, a polegające na elektronicznej ewidencji pojazdów uprawnionych wjeżdżających na teren KWP Kraków. Po przekroczeniu ustalonego limitu pojazdy nie mogłyby wjeżdżać na obiekt. Wyjazd z obiektu każdego pojazdu byłby sygnałem dla systemu monitorowania wjazdu o zwolnionym miejscu parkingowym.

Rozwiązanie to pozwoliłoby na efektywne wykorzystanie wszystkich miejsc parkingowych np. w czasie nieobecności pracownika, urlopu, delegacji, szkoleń poza miejscem zatrudnienia itp. Dodatkowo w obecnej sytuacji pandemii COVID -19, kiedy zatrudnieni w KWP Kraków pracują w systemie zmianowym, aby ograniczyć kontakty i nie narażać się na zakażenie to rozwiązanie wydaje się  optymalne. Wydanie kart postojowych wybranym osobom ograniczy możliwość stuprocentowego wykorzystania miejsc postojowych.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała w razie aprobaty przedstawionego rozwiązania wyraził gotowość do partycypowania w kosztach wdrożenia tego rozwiązania przez ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Spotkanie zakończyło się w dobrej atmosferze, lecz bez konkretnych decyzji.