Głównym założeniem, które postawił sobie Nasz nowy Zarząd Wojewódzki jest zdynamizowanie działania Związku na terenie naszego garnizonu oraz integracja środowiska policyjnego. Nie zapominamy jednak o przedsięwzięciach mających przede wszystkim poprawę warunków służby i bytu funkcjonariuszy Policji.

5 grudnia br. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie skierowano pismo opracowane przez Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubałę oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego asp. szt. Mariusza Hyrczyka dotyczące wprowadzenia dla policjantów w całej Małopolsce tam, gdzie charakter zajmowanego stanowiska na to pozwala, służb dwunastogodzinnych. Wprowadzenie tego systemu nie generuje dodatkowych kosztów dla pracodawcy oraz nie wymaga żadnych zmian legislacyjnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby oszczędzić pieniądze przeznaczane na dojazdy do pracy (dodatkowo brak wzrostu uposażenia o realny wskaźnik inflacji, szalejące ceny paliwa) oraz wygenerować bardziej przewidywalny i stabilny grafik. Pomysł wniosku o takie rozwiązania konsultowany był z policjantami Naszego garnizonu,  spotkał się z dużym entuzjazmem, dlatego też nadano mu formalne ramy i złożono do rozpatrzenia. Bardzo liczymy, że stanie się on początkiem dyskusji i doprowadzi do wprowadzenia postulowanego rozwiązania.

Pamiętajcie, że jeżeli mielibyście jakieś pomysły dotyczące poprawy warunków służby lub zauważylibyście pole do działania dla Związku, to zapraszamy do kontaktu z Przewodniczącymi Waszych Zarządów Terenowych, lub z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Każdy pomysł ,,pchający” nas w dobrym kierunku wart jest dyskusji!

Dla zainteresowanych oryginał pisma do wglądu w siedzibie ZW NSZZ Policjantów.  

oprac; MH