100-lecie służby cywilnej. Dzień Służby Cywilnej stał się okazją do uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W spotkaniu kierownictwa małopolskiej Policji z pracownikami cywilnymi Policji uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, pani Marta Malec-Lech, a także samorządowcy z województwa małopolskiego oraz zaproszeni goście.

Święto Służby Cywilnej przypada na 11 listopada, dzień odzyskania przez Polskę niepodległości, co świadczy o istotnej roli pracowników cywilnych w sprawnym funkcjonowaniu państwa i jego poszczególnych instytucji. W tym roku obchodzimy 100-lecie służby cywilnej. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP.
W małopolskim garnizonie Policji  zatrudnionych jest 1687 pracowników cywilnych, w tym 766 w korpusie służby cywilnej.
W dzisiejszej uroczystości, która miała miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, uczestniczyło kierownictwo małopolskiego garnizonu z nadinsp. Michałem Ledzionem na czele,  Wojewoda Małopolski – pan Łukasz Kmita, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, oraz komendanci miejscy i powiatowi, a także naczelnicy poszczególnych wydziałów, w których zatrudnieni są pracownicy cywilni. W apelu uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych policjantów oraz pracowników cywilnych.
Zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i złożenia meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Pawła Kupca.
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przywitał wszystkich zebranych, podkreślając szczególny charakter Dnia Służby Cywilnej przypadającego w dzień odzyskania niepodległości przez Polskę.
Następnie Wojewoda Małopolski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie wręczyli 7 osobom, nadawane przez Prezydenta RP medale za długoletnią służbę. Wręczono 1 Złoty Medal , 5 srebrnych oraz 1 brązowy. Wśród uhonorowanych medalami byli pracownicy cywilni wydziałów KWP w Krakowie, jak  np. Wydziału  Łączności i Informatyki czy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji, ale także jednostek terenowych np. KPP Miechowa czy KMP Nowego Sącza. Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 roku, a przywrócony w 2007 roku. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.
Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z Wojewodą Małopolskim wręczyli 36 pracownikom cywilnym listy gratulacyjne w podziekowaniu za wzorową pracę i zasługi służbowe od Komendanta Głównego Policji.
Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie Medalami za Zasługi dla Policji osób, które na co dzień wspomagają Policję w jej działaniach. Nadinspektor  Michał Ledzion wręczył złoty medal panu Janowi Golbie, burmistrzowi miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyny, panu Janowi Sipiorowi, burmistrzowi gminy Szczucin, panu Mieczysławowi Urydze, staroście limanowskiemu.  Brązowym medalem została uhonorowana pani Marta Malec – Lech członek Zarządu Województwa Małopolskiego, pan Lesław Wieczorek starosta powiatu dąbrowskiego, pani Beata Nadzieja – Szpila – burnistrz Alwernii, pan Grzegorz Watycha burmistrz Nowego Targu,  pan Szymon Duman, wójt gminy Stryszów, pan Stanisław Kiełbasa, wójt gminy Nawojowa, pan Bogumił Pawłak wojt gminy Wiśniowa, pani Maria Kuruc ,zastępca  wójta gminy Bukowina Tatrzańska, mł. bryg. Leszek Kasiński, komendant powiatowy  państwowej straży pożarnej w Wieliczce, oraz pani Elżbieta Gargula ze stowarzyszenia IPA przewodnicząca regionu  Nowy Sącz.  Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z 7 czerwca 2001 roku jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Zgodnie z ustawą odznaczenie to może być nadawane za inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń.
Podczas  uroczystej zbiórki złotym krzyżem zasługi dla NSZZP województwa małopolskiego został uhonorowany pan Damina Konieczny. Odznaczenie wręczył przewodniczący związków zawodowych podinsp. Grzegorz Gubała.
Następnie odczytano list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka skierowany do służby cywilnej.

Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podziękował pracownikom cywilnym za oddaną pracę dla dobra policjantów i mieszkańców regionu. –  Mam świadomość ogromu pracy, jaką wkładacie na różnych poziomach i na różnych etapach. Podziwiam Wasze doświadczenie i Wasze zaangażowanie. Dzięki Wam możemy co dzień wychodzić do służby, czując ten komfort, że sprawy związane z naszą formacją są przez Was dopilnowane. Mam świadomość ogromu pracy, jaką wkładacie na różnych poziomach i na różnych etapach.  Dzięki Wam nasza formacja może dbać  o bezpieczeństwo i porządek prawny na terenie Rzeczypospolitej i województwa małopolskiego. Od 32 lat pełnię służbę i w dalszym ciągu będę  hołdował zasadzie, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Bez względu na to, czy nosimy mundury, czy jesteśmy pracownikami cywilnymi. Mam ogromny szacunek zarówno do moich kolegów policjantów, ale również dla Was. Jesteście bohaterami tych codziennych naszych trudów. Nisko się również kłaniam naszym partnerom, samorządowcom, pani marszałek, panu wojewodzie, który zawsze nas wspiera w naszych działaniach. Bardzo również dziękuję naszym kolegom związkowcom. Dziękuję osobom, które zostały wyróżnione, bo te wyróżnienia MSWiA są dowodem na to, jak nieoceniony wkład macie Państwo w dbanie o  bezpieczeństwo, w działania  wspierające nas. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, za ciężką pracę i życzę przede wszystkim uśmiechu, wytrwałości i żebyśmy wspólnie dbali o siebie i o społeczność Małopolski – mówił nadinsp. Michał Ledzion.
Następnie, Wojewoda  Małopolski  skierował podziękowania do pracowników Policji. – Policja to nie tylko osoby noszące mundur. To także referenci i specjaliści w różnych dziedzinach. To pracownicy cywilni, którzy codziennie sumiennie pełnią swoją misję. Bez ich profesjonalizmu i zaangażowania nie byłoby sprawnie funkcjonującej administracji rządowej. Z okazji 100-lecia Służby Cywilnej w Polsce składam wyrazy uznania dla Państwa pracy oraz życzę sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Serdecznie gratuluję przyznanych odznaczeń i wyróżnień – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Na koniec głos zabrała Pani Marszałek Marta Malec, podkreślając, że dzisiejsza uroczystość jest bardzo wyjątkowa.  – Jako Urząd Marszałkowski ściśle współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i mam tę przyjemność i zaszczyt obserwować Państwa pracę i wiem,  jak jest ona ważna dla Małopolski. Mogę  śmiało powiedzieć, że jesteście takim niewidzialnym sercem. Bez Was funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe. Dlatego tym bardziej składam słowa uznania i podziękowania za Waszą pracę,  za Wasze zaangażowanie, za Wasz trud i życzę Wam z okazji Waszego Święta wszystkiego najlepszego, ale też życzę, żebyście mieli satysfakcję  z tego, co robicie na rzecz Małopolski i żebyście zawsze byli dumni, że należycie właśnie do społeczności, jaka jest Policja i żebyście byli dumni z tego, że służycie dla naszego kraju.

Po części oficjalnej pracownicy cywilni oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

źródło: Malopolska Policja