W roku setnej rocznicy powstania Policji Państwowej uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej garnizonu Małopolskiego zorganizowano 13 listopada, w hotelu Soray w Wieliczce. Organizatorami święta był Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Krakowie, Małopolski Zarząd ZZ Pracowników Policji oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Uroczystość rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta przywitaniem obecnych gości wśród których obecni byli m.in. pani Grażyna Gaj, przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Forum Związków  Zawodowych,  przedstawiciele kadry kierowniczej małopolskiej Policji  oraz najważniejsi  tego dnia, wyróżnieni pracownicy Policji woj. małopolskiego.

Podczas uroczystości 90 pracowników Policji odebrało z rąk komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie nadisp. dra Krzysztofa Pobuty  listy gratulacyjne związane z  nagrodami przekazanymi przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Krakowie, która w swym przemówieniu podkreśliła rolę korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu formacji mundurowych. Przewodnicząca wraz ze swoim zastępcą odznaczyli 25 pracowników Policji pamiątkowym Medalem 100 lecia powstania Policji NSZZ .

Następnym punktem uroczystości było przekazanie pamiątkowych, szklanych statuetek osobom, którym WZZ NSZZ PP w Krakowie chciał podziękować za zaangażowanie w poprawę sytuacji pracowników Policji oraz  za wspieranie organizacji związkowych.

Na koniec przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji podziękowała pracownikom Policji, członkom Zarządu Terenowego oraz Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego za pomoc przy organizacji święta Służby Cywilnej wręczając im nagrody rzeczowe.

Następnie głos zabrał Przewodniczący MZZZZPP pan Dariusz Bulanda oraz pani Grażyna Hus, przewodnicząca KW ZZPP. Przewodniczący  nagrodził członków swojej organizacji związkowej specjalnie przygotowanymi upominkami.

Na koniec przedstawiciele WZZ NSZZ Pracowników Policji podziękowali za pomoc przy organizacji uroczystości święta Służby Cywilnej wręczając kwiaty paniom Magdalenie Balawajder, naczelnikowi Wydziału Prezydialnego oraz Ewie Tondos zastępcy naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie

– Służba Cywilna powołana jest w Polsce po to, aby zapewnić sprawność i ciągłość funkcjonowania instytucji państwowych. Choć kojarzymy ją głównie z ministerstwami i najwyższymi urzędami, to pracownicy są również w formacjach mundurowych, w tym w Policji. Codziennie wspierają w działaniu funkcjonariuszy i to również dzięki nim Policja odnosi tak dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości oraz cieszy się szacunkiem i poparciem społecznym. Za to właśnie serdecznie Państwu dziękuję, a w przededniu Narodowego Święta Niepodległości życzę funkcjonariuszom i pracownikom jak najwięcej sukcesów w życiu zawodowym i osobistym – powiedział Dobrosław Dowiat-Urbański.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na obiad, który umilała oprawa muzyczna w wykonaniu Zespołu Roch-Dobrowolski. Prezentem od WZZ NSZZ był tort dla wszystkich 213 osób obecnych na uroczystości.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym odznaczonym oraz wyróżnionym.

Życzymy samych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym