W dniu dzisiejszym (tj. 26 lutego br.) odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W trakcie jej trwania podsumowano działalność związkową Zarządu za lata 2016-2018.

W Konferencji, na zaproszenie Przewodniczącej ZT NSZZP KWP w Krakowie nadkom. Kingi Leszkiewicz i całego Zarządu Terenowego, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego – Przewodniczący  ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, a także Zastępcy: asp. szt. Andrzej Mruczek i asp. szt. Konrad Nowaczek.

Korzystając z okazji, nadkom. Grzegorz Gubała wręczył wyróżnionemu uczestnikowi Konferencji Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kl. II. Za wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz Zarządu Terenowego, a także szerzenie patriotycznych i związkowych wartości odznaczenie otrzymał kol. Robert Bretner.

W trakcie części roboczej dokonano wyboru nowego delegata na marcową Konferencję Wyborczą Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego. Nowym delegatem został kol. Robert Balbirer.