Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych w dniach 20 – 24 września 2022 roku zorganizowała XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych, który odbył się w Rabce-Zdroju (pow. nowotarski, woj. małopolskie), a bazę Rajdu stanowiły: Ośrodek Wypoczynkowy „ELA” przy ul. Krętej 13a oraz Willa „ELA” przy ul. Na Banię 21 A.

Honorowy patronat nad Rajdem objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji, Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Burmistrz Rabki-Zdroju. Współorganizatorem Rajdu była Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK.

W Rajdzie uczestniczyło 179 osób /funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji, Straży Granicznej wraz z rodzinami, resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści/, spośród których utworzono 18 rywalizujących ze sobą drużyn pieszych.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: Komandor Rajdu – Janusz Urbański, Przewodniczący KT – Kazimierz Rabczuk, Koordynator ds. TM – Józef Wrzeszczyński oraz zespół sędziowski: sędzia główny – Andrzej Placek, sędzia tras pieszych – Artur Hejna, sędzia konkursu strzelania – Klaudiusz Woźniak.

Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach zaproponowanych przez Sędziego Głównego Rajdu: w środę na Luboń Wielki, w czwartek na Przełęcz pod Grzebieniem, a w piątek na Piątkową i do Bacówki na Maciejowej.

W czwartek – w tzw. dzień wewnętrzny – uczestnicy Rajdu brali udział w konkursie strzelania /z broni krótkiej i broni długiej/, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzianie z wiadomości o terenie.

W konkursie piosenki rajdowej uczestniczyło 11 drużyn. I miejsce zajęła drużyna „Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku /9,2 pkt/, II miejsce „Tramp” z Pułtuska /9,0 pkt/, a III drużyna „Bieluchy” z KMP w Chełmie /8,8 pkt/. Czwartek zakończył się biesiadą z piosenką turystyczną (słynne III piętro). Od wtorku do piątku uczestnicy Rajdu bawili się wieczorami na dyskotekach prowadzonych przez Jacka Michalskiego z Ostrowa Wielkopolskiego.

W sobotę, zaraz po śniadaniu, punktualnie o godz. 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, na które przybyli:

  •  nadinsp. Marek Hebda – przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP
  • insp. Grzegorz Wyskiel – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, który
  • reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  • Marek Trzybiński – Członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • Piotr Styczyński – Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
  • insp. Tadeusz Stachak – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji
  • Zbigniew Tomaszek – Członek Prezydium Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska
  • podinsp. Grzegorz Gubała – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
  • Leszek Świder – Burmistrz Rabki-Zdroju
  • podkom. Mariusz Wójcik – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rabce Zdroju.

Uroczystość zakończenia rozpoczął Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych Kazimierz Rabczuk, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Sędzia Główny Rajdu Andrzej Placek, który odczytał
protokół sędziowski. Zgodnie z główną klasyfikacją:

1 miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz statuetkę „Harnasia” zdobyła drużyna „TRAMP” z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku.

2  miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Gdańska oraz Puchar drużyny „TRAMP” z Pułtuska zdobyła drużyna „GRYFICI” z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

3 miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku zdobyła drużyna „FREGATA” z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

 4  miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Ostrowie Wlkp. zdobyła drużyna „KORMORAN” z Koła PTTK przy KPP w Giżycku.

 5  miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz Puchar Koła PTTK „De-Ptaki” z Gdańska zdobyła drużyna „Sieradzki Szwędaczek” z KPP w Sieradzu.

6  miejsce i Puchar Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zdobyła drużyna „De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku.

7 miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej zdobyła drużyna „BIELUCHY” z KMP w Chełmie.

8 miejsce i Puchar Puchar Przewodniczącego Stowrzyszenia Komendantów Policji zdobyła drużyna „Z BUTA” z SEiRP w Kaliszu.

9 miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zdobyła drużyna „SOPOT” z KMP w Sopocie.

10 miejsce i Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zdobyła drużyna „SZERPY” z IPA w Białymstoku.

Statuetkę „Złoty Mikrofon”, dyplom oraz statuetkę przechodnią ufundowaną przez drużyną „TRAMP” z Pułtuska za zajęcie 1 miejsca w konkursie na piosenkę rajdową otrzymała drużyna „FREGATA” z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

źródło: https://ktrsw.pttk.pl/