Policjanci, pracownicy Policji oraz policyjni emeryci i renciści z całego kraju przybyli dzisiaj na Jasną Górę, by modlić się w intencji poległych podczas służby za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. W tegorocznych Spotkaniach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, jego zastępca nadinsp. Dariusz Augustyniak i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Tegoroczna pielgrzymka środowiska policyjnego przypadła w 100. rocznicę powstania Policji Województwa Śląskiego i 25. rocznicę utworzenia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, która od 1997 roku wspiera rodziny zmarłych policjantek i policjantów. Organizatorem uroczystości był Społeczny Komitet Organizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego z przewodniczącym – podkomisarzem Rafałem Jankowskim na czele oraz Komenda Główna Policji i Policja Śląska. Policyjnych związkowców z Małopolski podczas pielgrzymki reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała wraz z wiceprzewodniczącymi asp.szt. Andrzejem Mruczkiem, asp.szt. Konradem Nowaczkiem oraz podinsp. Bogdan Niedbała.

więcej przeczytasz: Policja Śląska