15 listopada 2019 r. odbyły się I Zawody Strzeleckie o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosława Nowaka i Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubały. Rywalizacja, integracja oraz pasja – to główne hasła, którymi kierowali się organizatorzy turnieju.

Miejsce zawodów – organizatorzy

Areną zmagań policyjnych strzelców stał się jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce – Strzelnica Sportowa w Myślenicach przy ul. Zdrojowej 9. Infrastruktura obiektu, jego położenie nieopodal Krakowa i przychylność właściciela, pozwoliły zorganizować zawody na bardzo wysokim poziomie. Za to odpowiedzialny był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i SPKP woj. małopolskiego, ale… nic nie mogłoby się odbyć bez ogromnego wsparcia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego i Przewodniczącego podinsp. Grzegorza Gubały, który we współpracy z Dyrektorem Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj.małopolskiego dr. Janem Rysiem oddelegował swoich pracowników i  zabezpieczył broń oraz amunicję niezbędną do przeprowadzenia zawodów. Dzięki przychylności dowódcy insp. Jarosława Nowaka policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mieli również możliwość dotarcia na zawody specjalnie do tego przeznaczonym autobusem.

Pomysłodawca i cel zawodów

Pomysłodawcą zawodów był kol. Łukasz Łukasik – instruktor strzelań policyjnych Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz wieloletni związkowiec (policjant wielu pasji z przewagą strzelectwa sportowego, pasjonat wszystkiego, co związane z bronią palną). Doskonalenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportu strzeleckiego oraz integracja środowiska policyjnego, to główne cele, jakie postawili przed sobą organizatorzy.

Uczestnicy i konkurencja

Turniej zorganizowany został dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Uczestnicy oddali po dziesięć strzałów do tzw. olimpijki z pistoletu Glock kal. 9 mm w limicie czasowym 1 min 30 s. Tarcze ustawione zostały w odległości 25 metrów od zawodników. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał przedstawiciel Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów kol. Paweł Tekliński-Cichy oraz instruktor strzelań kol. Łukasz Łukasik. Sędzią zawodów była Pani Katarzyna Łukasik powołana spoza „firmy”, która skrupulatnie i sprawiedliwie podliczała zdobyte punkty.

Zawody

Przed przystąpieniem do zawodów każdy z uczestników miał możliwość oddania 10 strzałów próbnych w nieograniczonym czasie tak, aby spokojnie „poczuć w dłoni” Glock’a (nie wszyscy policjanci OPP mają na wyposażeniu ten rodzaj broni). Tuż przed zawodami oraz w ich trakcie na twarzach uczestników widać było skupienie. Każdy chciał być najlepszy i każdy chiał stanąć na najwyższym podium. W trakcie turnieju na miejsce dotarł Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak, który dodatkowo rozgrzał atmosferę współzawodnictwa. Dzięki ogromnemu doświadczeniu przedstawiciela Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego i instruktorowi OPP Kraków zawody przebiegały bardzo sprawnie. Z minuty na minutę w czołówce gęstniało, a sędzia zawodów nie chciała zdradzić nawet rąbka tajemnicy. Każdy miał swoje typy, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Zwycięzcy

Ostatni strzał na strzelnicy oznaczał dla Pani sędzi Katarzyny Łukasik czas wytężonej pracy. Kilkadziesiąt przestrzelonych tarcz oraz dokładne wyliczenia pozwoliły na ogłoszenie wyników. Na najwyższym podium I  Zawodów Strzeleckich o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego stanął MARCIN CELARY –  policjant Kompanii Prewencji II, miejsce drugie zajął NORBERT ANDRASZAK – Zespół Szkolenia OPP natomiast miejsce trzecie KAMIL RADWAN  – policjant Kompanii III Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Puchary i gratulacje

Puchary wręczył  Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak, który podziękował policjantom za liczne przybycie i doskonalenie swoich umiejętności również poza służbą. Dowódca wyraził nadzieję, że ta forma doskonalenia zawodowego będzie kontynuowana w przyszłości, oczywiście przy współpracy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

W imieniu Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubały, który wracał wówczas z Radomia po uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945, gratulacje i wyrazy uznania przekazał w-ce Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Paweł Tekliński-Cichy. 

Część nieoficjalna

Mając na uwadze nadrzędny cel zawodów, tuż po wręczeniu pucharów każdy z uczestników mógł pod okiem instruktorów doskonalić swoje umiejętności strzeleckie w praktycznie nieograniczonym zakresie. Omówienie wyników, wymiana spostrzeżeń i podsumowanie zawodów odbyło się w restauracji TO & OWO znajdującej się bezpośrednio przy budynku strzelnicy, gdzie Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i SPKP zaprosił uczestników na smaczny obiad.