Tegoroczne obchody Święta Policji upamiętniały 103-rocznicę powstania Policji Państwowej, która została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie w tym dniu.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia odbyły się w dniu 19 lipca br. w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. W uroczystości udział wzięli m.in.: insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Mariusz Żurawski – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji,  Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  insp. Bogusław Chmielarz – Komendant Powiatowy Policji w Brzesku, mł.insp. Mirosław Stach – Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, mł. insp. Mariusz Gurda – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, mł. insp. Sebastian Gleń – Rzecznik Prasowy KWP w Krakowie, asp.szt. Konrad Nowaczek –Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego, sierż.szt. Jacek Łukasik – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji województwa małopolskiego w Nowym Sączu, Ksiądz protojerej Andrzej Grycz – Prawosławny Duszpasterz małopolskiej Policji, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior– Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, przedstawiciele lokalnych gmin i instytucji na co dzień współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wielu innych znamienitych gości.

Chwilą ciszy uczczona została pamięć funkcjonariusza z Pabianic, który 14 lipca zginął na służbie w wypadku drogowym.

Podczas uroczystości zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse na wyższe stopnie przyznano 44  funkcjonariuszom w tym:

-2 w korpusie oficerów;

-27  w korpusie aspirantów;

-12 w korpusie podoficerów;

– 3 w korpusie szeregowych.

Medalami 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – nadanymi przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów, odznaczono 4 policjantów. Wręczenia dokonał asp.szt. Konrad Nowaczek Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej uhonorował osoby wspierające dąbrowską Policję, wręczając symboliczne statuetki Michała Archanioła patrona policjantów.

Zabierający głos podczas uroczystości podziękowali funkcjonariuszom za oddaną i wzorową służbę oraz życzyli dalszych sukcesów zawodowych oraz prywatnych. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, w swoim przemówieniu podkreślił, że jest to wyjątkowe święto, gdzie po dwóch latach trwania pandemii może być ono obchodzone w normalnych warunkach i w licznym gronie. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie złożył podziękowania za trud codziennej służby dąbrowskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

źródło: dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl