Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Roberta Dudka odbyły się w dniu 24 lipca br. w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Tegoroczne obchody Święta Policji upamiętniały 100-rocznicę powstania Policji Państwowej, która została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie w tym dniu.

W uroczystości udział wzięli m.in.: mł.insp. Piotr Morajko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadkom. Marcin Sak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, podinsp. Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego,  ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka – Diecezjalny Duszpasterz Policji,  Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior– Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, st.bryg. Krzysztof Kolarczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Dąbrowie Tarnowskiej, ppłk Piotr Waręcki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie, mjr Magdalena Konarska –  Placówka Straży Granicznej w Tarnowie, płk Edmund Tyszka – Zarząd Rejonowy  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie oraz wielu innych znamienitych gości.

Podczas uroczystości zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse na wyższe stopnie przyznano 31  funkcjonariuszom w tym:

-1 w korpusie oficerów;

-13  w korpusie aspirantów;

-14 w korpusie podoficerów;

– 3 w korpusie szeregowych.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Robert Dudek, Komendant Komisariatu Policji w Szczucie podinsp. Bogumił Jedynak, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka oraz kom. Witold Łopata otrzymali z rąk płk Edmunda Tyszki odznaczenia za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jarosław Kmieć z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubały odebrał prestiżowe wyróżnienie, za szczególne zasługi dla Związku Zawodowego Policjantów w postaci statuetki Smoka Związkowego. Jest to drugie wyróżnienie w historii Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów. Każda statuetka jest niepowtarzalna, nawiązująca do regionu Małopolski – Tatr, które jak statuetka zbudowane są z granitu. Każdy smok jest inny, indywidualny i wyjątkowy. Natomiast kom. Jacek Wójcik, sierż. szt. Grzegorz Pyzik oraz kom. Witold Łopata zostali odznaczeni Krzyżem Niepodległości Klasy I nadanym przez Zarząd Główny NSZZP.

Podczas uroczystości ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka – Diecezjalny Duszpasterz Policji został odznaczony medalem Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, który wręczył Jerzy Krawczyk – prezes tegoż Stowarzyszenia.

Następnie przemówienia wygłosili: mł. insp. Piotr Morajko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Poseł na Sejm RP – Wiesław Krajewski, samorządowcy oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej – st.bryg. Krzysztof Kolarczyk. Zabierający głos podziękowali funkcjonariuszom za oddaną i wzorową służbę oraz życzyli dalszych sukcesów zawodowych oraz prywatnych. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zostały złożone liczne podziękowania za trud codziennej służby policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.