Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

w imieniu własnym oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

życzę Państwu Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druhnom i Druhom Ochotniczych

Straży Pożarnych zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym.

Niech podejmowane działa i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.   

Przewodniczący

ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

podinsp. Grzegorz Gubała