28.07.2021 r. o godzinie 13:00 na placu Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej uroczyście obchodziliśmy Święto Policji. W trakcie apelu wręczono podziękowania i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Tegoroczne Święto Policji odbyło się na placu Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej w ograniczonym gronie, gdyż z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie mogli być obecni wszyscy goście, którzy zwykle towarzyszą policjantom podczas tak ważnych dla nich wydarzeń. Uroczysty apel w czasie obchodzonej w tym roku 102. rocznicy powstania Policji Państwowej  rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru, a następnie złożeniem meldunku inspektorowi Dariuszowi Drobnemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Suchej Beskidzkiej przez dowódcę uroczystości komisarza Pawła Siwca.
Komendant, zwracając się do policjantów i policjantek, pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, a szczególnie w obecnych czasach. Pomimo wielu obowiązków, które realizowali, wywiązywali się z nich w sposób wzorowy. Przekazał również podziękowania pracownikom Policji za ich zaangażowanie w pracę. Następnie odczytane zostały rozkazy na personalne o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe.

Dodatkowo na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Suchej Beskidzkiej, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 8 (ośmiu) policjantom z naszej jednostki przyznane zostały medale z okazji 30-lecia powstania NSZZ Policjantów, a jeden funkcjonariusz otrzymał Brązowy Krzyż za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Okolicznościowe medale i odznaczenia wręczył Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała.

Po wręczeniu odznaczeń i awansów  głos zabrali zaproszeni goście. Ciepłe słowa uznania, gratulacje, a także podziękowania policjantki, policjanci oraz pracownicy Policji usłyszeli od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pająka, a także życzenia w imieniu własnym oraz wszystkich samorządów złożył Starosta Suski Józef Bałos.

Na zakończenie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Suchej Beskidzkiej o zakończeniu tegorocznych obchodów Święta Policji.

źródło: sucha-beskidzka.policja.gov.pl