Chcemy, żeby Policja miała odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania i kompetencje do walki z cyberprzestępczością, żebyśmy mogli jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wzięli także udział Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Wiemy doskonale, że pojawienie się Internetu zrewolucjonizowało nasze życie. To jest nasza rzeczywistość, pandemia przyspieszyła te rozwiązania i informatyzację. W ślad za rozwojem technologii podążają przestępcy i do starych zagrożeń dochodzą nowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Oszustwa komputerowe, fałszywe maile, SMS-y czy kradzież tożsamości to zjawiska, o których coraz częściej słyszymy. Aby temu przeciwdziałać tworzymy służbę, która będzie zajmowała się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa – podkreślił szef rządu. Jak dodał, wcześniej powoływane służby, takie jak CBŚP, CBA czy KAS stanęły na wysokości zadania, a dziś nadszedł czas, żeby powołać służbę, która odpowie na szerzące się cyberataki.

Minister Mariusz Kamiński ogłosił podczas konferencji prasowej, że gotowy jest już projekt ustawy przygotowanej przez MSWiA w ścisłym porozumieniu z Komendą Główną Policji. Dotyczy on powołania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Chcemy, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Przystępujemy bardzo szybko do organizacji tej służby. Potrzebne będą bardzo zdecydowane kroki, aby stworzyć nową jakość. To niezbędne w stosunku do skali zagrożenia – podkreślił. Niebawem projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych.

Szef MSWiA wyjaśnił, że funkcjonariusze, którzy będą przyjmowani do nowej służby, będą mieli oddzielną ścieżkę naboru. Będzie liczyła się ich wiedza informatyczna, wiedza na temat nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Zrezygnujemy z testów sprawności fizycznej – zapowiedział. Jak dodał, musi być to również służba atrakcyjna dla specjalistów, dlatego funkcjonariusze, którzy będą do niej zakwalifikowani, otrzymają stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 procent przeciętnego uposażenia w Policji.

O działaniach rządu w kwestii bezpieczeństwa w Internecie poinformował również Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Aktualnie międzyresortowo pracujemy nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mam nadzieje, że uda nam się uzyskać ponad polityczną zgodę dla rozwiązań, które w niej zaproponujemy – powiedział.

Powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to bardzo dobra wiadomość. Powstanie też Fundusz Cyberbezpieczeństwa, około pół miliarda złotych. W jego ramach będziemy finansowali nowe inicjatywy i zakupy. Musimy też zadbać o najlepszych ekspertów – podkreślił sekretarz stanu w KPRM.

Nowa jednostka w strukturach Policji
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) będzie jednostką Policji odpowiedzialną za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości. Zgodnie z projektem zmiany ustawy o Policji, nową jednostką będzie kierować komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jako organ podległy komendantowi głównemu Policji. Komendanta CBZC będzie powoływał (spośród oficerów Policji) i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie jednostką jednolitą w skali kraju, z siedzibą w Warszawie. W procesie naboru do służby zwalczania cyberprzestępczości pod szczególną uwagę będą brane wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Funkcjonariuszom CBZC będzie przysługiwać w pełni możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom. Pragnę bardzo mocno podkreślić, to będzie służba dedykowana zwykłym obywatelom – powiedział minister Mariusz Kamiński, przedstawiając założenia ustawy w tym zakresie.

źródło: www.gov.pl