Kilka tygodni temu „szeregowy” członek NSZZ Policjantów woj. małopolskiego sformułował w imieniu policjantów petycję, która zawiera postulaty funkcjonariuszy dotyczące poprawy stanu formacji, jaką jest Policja i jej funkcjonariuszy. Petycja została udostępniona on-line i dostępna była dla każdego zainteresowanego policjanta. Pod przedstawionymi postulatami podpisało się ponad 2000 związkowców i policjantów, którzy tym samym wyrazili aprobatę dla stawianych postulatów.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego czuje się  zobligowane do przedstawienia zawartych w petycji postulatów władzom Związku  w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 10 września o godz. 11.00 po przerwie trwającej od maja 2021 roku. Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w pełni popierają przedstawione postulaty i dołożą wszelkich starań, aby były one uwzględnione w rozmowach z przedstawicielami władz Związku i MSWiA.

W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dniu 10 września policyjne postulaty z Małopolski przekaże osobiście Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała.

petycja oraz postulaty – przeczytasz tutaj