Ustanowione na dzień 24 lipca Święto Policji nie jest datą przypadkową. To właśnie tego dnia, w 1919 roku powołana została Polska Policja Państwowa. Służba w Policji wymaga poświęceń i często odbywa się z narażeniem życia. Tegoroczne uroczystości były obchodzone w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego, podczas których wręczono medale oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

27 lipca br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego z okazji Święta Policji odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i podległych komisariatów. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru jednostki oraz przyjęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Zbigniewa Nowaka meldunku od dowódcy uroczystości.

Następnie, przemówienie wygłosił szef krakowskich policjantów podkreślając, jak trudna i wymagająca jest codzienna służba policjantów, którzy często pełnią ja z narażeniem życia. Komendant podziękował funkcjonariuszom oraz ich rodzinom, podkreślając jak ważną rolę pełni dla policjantów wsparcie ich bliskich.

Komendant przywitał też niewielkie grono zaproszonych gości wśród których byli: Sekretarz miasta Krakowa pan Antoni Fryczek, Przewodniczący Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa pan Krzysztof Sułowski; starszy brygadier Paweł Knapik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; pan Radosław Gądek, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pan Krzysztof Durek, doradca Wojewody Małopolskiego, były policjant i osoba niezwykle zasłużona w wspieraniu krakowskiej Policji oraz ks. kanonik Krzysztof Bogdał, Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W uroczystości uczestniczył również Zastępca Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego, dr hab. Krzysztof Mroczkowski oraz przedstawiciele organizacji związkowych policjantów i pracowników Policji: podinsp. Grzegorz Gubała, st. asp. Paweł Tekliński-Cichy, asp. szt. Tomasz Słowik oraz pani Barbara Bedka.

W trakcie uroczystości odczytane zostały rozkazy personalne Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Następnie szef krakowskich policjantów insp. Zbigniew Nowak wraz ze swoim zastępcą nadkom. Pawłem Jastrzębiem wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń z okazji 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wręczyli je przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.

źródło:krakow.policja.gov.pl