Tegoroczne, wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Uroczysty apel został poprzedzony złożeniem wieńców w miejscach pamięci, oraz mszą świętą w Bazylice Archidiecezjalnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów w miejscach upamiętniających  poległych policjantów.  Kultywowanie  pamięci, oddanie czci i otaczanie szacunkiem  poległych, pozwala obecnym policjantom na poczucie historycznej więzi pokoleniowej i wpisuje się  w kontynuowanie tradycji służenia Ojczyźnie.
W hołdzie policjantom  poległym w służbie, których tablice epitafijne znajdują się na Ścianie Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion złożył wieniec w asyście kompanii honorowej.
Następnie, nadinsp. Michał Ledzion oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939,  w asyście Kompanii Honorowej złożyli  wieńce przed Krzyżem Martyrologicznym i Obeliskiem znajdującymi się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Miejsca te są poświęcone funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje i zostali  zamordowani  przez NKWD w 1940 roku.
Kwiaty zostały również złożone przed tablicą patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektora Ludwika Drożańskiego.
Delegacja policjantów z KWP w Krakowie udała się także na Krzemionki, gdzie na terenie dawnego obozu w Płaszowie złożono wieńce przed Obeliskiem upamiętniającym egzekucję 40 „granatowych policjantów” – żołnierzy AK rozstrzelanych przez Niemców  na przełomie lat 1943-44.

Kolejna część celebry rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Archidiecezjalnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Nabożeństwu, w  obecności pocztu  sztandarowego KWP w Krakowie, oraz policyjnej orkiestry z Katowic  przewodniczył biskup Robert Chrząszcz, Biskup Pomocniczy  Archidiecezji Krakowskiej. Mszę celebrował także ks. Łukasz Michalczewski kapelan garnizonu małopolskiego Policji oraz ks. Zdzisław Sochacki, proboszcz wawelskiej katedry, a także o. Mateusz Kowalcze.
W uroczystym nabożeństwie uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, kierownictwo małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem na czele, przedstawiciele władz samorządowych, policjanci i pracownicy cywilni Policji oraz zaproszeni goście.
Ks. Łukasz Michalczewski przywitał przybyłych na uroczystą mszę i wyrażając wdzięczność za trud policyjnej służby na rzecz drugiego człowieka, objął modlitwą śp. insp. Marka Woźniczkę, Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, śp. ks. Pawła Mieleckiego, kapelana małopolskiej Policji oraz wszystkich funkcjonariuszy.
Biskup Robert Chrząszcz  w wygłoszonej homilii porównał policjantów do aniołów stróżów w mundurach. Podobnie bowiem jak aniołowie, funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem innych, niejednokrotnie bez wahania narażając własne życie. Biskup przywołał w kazaniu naszego patrona– św. Michała Archanioła, któremu powierzył cały małopolski garnizon Policji.

Po mszy, przedstawiciele Policji, Wojewoda oraz duchowni udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów Katedry na Wawelu, gdzie na sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostały złożone wiązanki kwiatów.
Ze Wzgórza Wawelskiego uczestnicy mszy przejechali  do siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ulicy Łokietka, gdzie na placu apelowym odbyły się główne uroczystości.

Uroczysty apel zgromadził kierownictwo małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie na czele, Dowództwo Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komendantów miejskich i powiatowych z Małopolski, oraz grono szacownych gości. Na miejsce przybył  Wojewoda  Małopolski Łukasz Kmita, generałowie Policji w stanie spoczynku tj. nadinsp. Jan Lach oraz nadinsp. Kamil Bracha,  Zastępca Małopolskiego Komendata Państwowej Straży Pożarnej bryg. Piotr Słowiak, jak również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości w osobie Rafała Dzyra, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Mieczysława Potejki Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Barbary Kapery, Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie oraz Rafała Babińskiego Prokuratora Okręgowego w Krakowie.
Wśród zaproszonych gości był także prof. Filip Musiał Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Monika Kolasa oraz Krzysztof Durek -przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Antoni Fryczek reprezentujący Prezydenta Miasta Krakowa.
Na dzisiejszej uroczystości gościliśmy także Jarosława Foremnego, Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, por. Adama Komorowskiego z Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Delegatury Agencji Bezpiezeństwa Wewnętrznego a także Katarzynę Basiak – Gałę, Dyrektor oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie oraz  insp. Tomasza Karcza, Naczelnika Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego i podinsp. Krzysztofa Lutego, Zastępcę Naczelnika Wydziału w Krakowie BSWP.
W podniosłych chwilach towarzyszyli nam również przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” z Przewodniczącą odziału krakowskiego  Grażyną Tęczar, Jarosławem Olbrychowskim Prezesem oddziału w Łodzi i jego Zastępcą Józefem Kuczką.
Nie zabrakło  również podinsp. Grzegorza Gubały, Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Przewodniczących  Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych – Justyny Skiby oraz Dariusza Bulandy. Miło nam było powitać na uroczystym apelu mł. insp. Magdalenę Balawajder, Prezes Stowarzyszenia im. insp. Marka Woźniczki oraz Jana Kaczmarczyka Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Krakowie.

Uroczysta gala rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę  uroczystości podinsp. Rafała Kanię.
Szef małopolskiej Policji Michał Ledzion przywitał zgromadzonych gości, a następnie odwołał się do etosu naszej formacji, której fundament stanowi służba Ojczyźnie i obywatelom. Generał przypomniał, że „w historii polskiej Policji nie brakuje przykładów dobrze wypełnionych przez funkcjonariuszy zadań, niekiedy heroicznie wypełnionych, z najwyższym poświęceniem i ofiarą własnego życia”.  Nadinsp. Ledzion przywołał początki pandemii, gdy „policjanci byli tymi, którzy na równi z ratownikami poświęcali własne zdrowie, służąc innym”.  Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za gotowość do niesienia pomocy i stanie na straży bezpieczeństwa, a także za rzetelną codzienną służbę oraz profesjonalne realizowanie powierzonych zadań. Wyrazy uznania skierował również do policjantów i pracowników sekcji lotnictwa małopolskiej Policji. Przypomniał, że przypadająca w tym roku 90. rocznica utworzenia policyjnego lotnictwa jest okazją, by docenić trud i profesjonalizm w działaniach ratowniczych i wykrywczych. Komendant pogratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym, życząc dalszych sukcesów zawodowych. Na zakończenie nadinsp. MichaŁ Ledzion zwrócił się z podziękowaniem do przedstawicieli władz samorządowych, służb, instytucji oraz duchowieństwa za ich życzliwość i codzienne wsparcie w realizowaniu policyjnych zadań.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego nastąpiła najważniejsza chwila dzisiejszej ceremonii czyli wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” w Małopolsce odznaczono 7 policjantów, medalem srebrnym uhonorowano 36 osób, a brązowym ośmiu funkcjonariuszy. Dzisiaj, na placu apelowym Oddziału Prewencji złotymi medalami uhonorowano trzech policjantów, srebrne wręczono siedmiu a brązowe dwóm funkcjonariuszom.
Kolejno, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego  na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono w Małopolsce  pięciu policjantów, srebrną czternastu funkcjonariuszy a brązową odznaką zasłużonego policjanta czterdziestu jeden funkcjonariuszy.
Podczas dzisiejszej uroczystości złote odznaki wręczono dwóm policjantom, srebrne również dwóm a brązowe ośmiu funkcjonariuszom.

W tym roku w Małopolsce mianowano ogółem: w korpusie oficerów starszych 40 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 108 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji 833 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 940 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 84 funkcjonariuszy.   W czasie dzisiejszych obchodów Święta Policji akty mianowania na wyższy stopień w korpusie  oficerów starszych otrzymało pięciu policjantów.  Wśród nich znalazł się m.in. insp. Zbigniew Nowak, Komendant Miejski Policji w Krakowie. W korpusie  oficerów młodszych nominacje otrzymało czterech funkcjonariuszy.  W korpusie aspirantów ośmiu policjantów awansowało na wyższy stopień. W korpusie podoficerów sześciu policjantów otrzymało nominację. W korpusie szeregowych awans otrzymał jeden policjant.

Odznaczeni zostali także pracownicy cywilni za zasługi w realizacji ustawowych zadań Policji. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała podczas dzisiejszej uroczystości jedna osoba, a kolejną uhonorowano medalem srebrnym.

Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne dla trzech policjantów uczestniczących w działaniach zespołów medycznych, transportowych i wymazowych, które były wykorzystywane na terenie Małopolski podczas pandemii.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie brązowego medalu za zasługi dla Policji dla Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

Następnie, podinsp. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego odznaczył trzech policjantów brązowym medalem „Krzyż Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego”, a kolejnych trzech a także ks.prot. Andrzeja Grycza, kapelana prawosławnego małopolskiej Policji uhonorował medalami XXX -Lecia Powstania NSZZ Policjantów.
Kolejno Justyna Skiba, Przewodnicząca WZZNSZZ Pracowników Policji w Krakowie, w imieniu zarządu, za zasługi na rzecz poprawy sytuacji pracowników Policji odznaczyła 6 osób Krzyżem Zasługi dla wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Krakowie, w tym Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę oraz nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Po podniosłych chwilach związanych z nominacjami na wyższe stopnie, odznaczeniami oraz  medalami głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który w imieniu wszystkich Małopolan skierował słowa podziękowania dla każdego funkcjonariusza, który w tym ostatnim czasie pełnił niełatwą służbę dla naszego województwa.  Powiedział:„ten okres pandemii pokazał, że Polacy, że Małopolanie mogą na was liczyć. Nie tylko wypełniacie doskonale ten katalog ustawowy zadań, ale także często dzielicie się swoim uśmiechem, empatią, pomocą wobec tych, którym na pewnym etapie swojego życia było trudno. Pandemia pokazała, że oprócz tych zadań ustawowych, zdaliście egzamin jako służba i wam, funkcjonariuszom od społeczeństwa należy się szacunek”. Wojewoda w imieniu swoim oraz premiera Mateusza Morawieckiego podziękował policjantom za służbę z narażeniem życia. Dodał, że „Małopolanie czują się bezpiecznie. To bezpieczeństwo zawdzięczamy małopolskiej Policji”. Podziękował także za postawę nowoczesnego patriotyzmu, którą na co dzień policjanci pokazują i realizują. Następnie pogratulował wyróżnionym, życząc im dalszych sukcesów.  Łukasz Kmita wyraził również uznanie dla instytucji, które wspierają małopolską Policję oraz związków zawodowych, które współpracują z komendantem wojewódzkim Policji. Wojewoda w sposób szczególny podziękował nadinsp. Michałowi Ledzionowi, który szczegółowo wprowadził go w funkcjonowanie małopolskiej Policji. Wojewoda zakończył swe wystąpienie słowami: „z wielkim szacunkiem patrzę na działania pana generała Ledziona i jestem przekonany, że małopolska Policja jest w najlepszych rękach”.

Tegoroczne małopolskie Święto Policji zakończyła defilada pododdziałów Policji. Przez całą uroczystość towarzyszyła zgromadzonym Orkiestra Policyjna z Katowic.

źródło: Malopolska Policja