W czwartek (22 lipca br.) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. W obecności zaproszonych gości wręczono wyróżnionym policjantom awanse i odznaczenia. Były przemowy, gratulacje, podziękowania oraz życzenia satysfakcji i dumy z pełnionej służby.

22.07.br. w w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły  się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął  inspektor Maciej Kubiak – Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach, młodszy inspektor Albert Kogut  – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, jak również  naczelnicy komendy oraz  policjanci i pracownicy jednostki.
Policyjne święto, z uwagi na obostrzenia związane z panującą pandemią, odbyło się w mniejszym gronie w porównaniu do lat ubiegłych. W tym roku uroczystościach wzięli udział m.in. Rafał Kudas Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Jarosław Szlachetka Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, a także kapelan myślenickiej Policji ks. kanonik Józef Orawczak.
Obchody Święta Policji rozpoczęły się już o godzinie 10, w Kościele św. Jakuba w Myślenicach. Tam chętni mogli wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez księdza kanonika Józefa Orawczaka. Dalsza część obchodów odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie o godzinie 11 meldunkiem o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu, złożonym Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach inspektorowi Maciejowi Kubiakowi, przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Tomasza Żądło, rozpoczęliśmy uroczystą zbiórkę. Po złożeniu meldunku, przy dźwiękach hymnu zebrani goście zaintonowali „Mazurka Dąbrowskiego”.
Podczas uroczystości głos zabrał m.in. Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach. W swoim przemówieniu podkreślił jak trudny i wyjątkowy był miniony rok, w którym trzeba było zmierzyć się trudami naszej służby, ale dodatkowo z pandemią koronawirusa. Szef myślenickich policjantów złożył życzenia wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom jednostki. Dziękował wszystkim funkcjonariuszom za oddaną służbę na rzecz mieszkańców powiatu myślenickiego, pogratulował wyróżnionym i awansowanym. Komendant skierował również słowa wdzięczności do przedstawicieli władz samorządowych. Swoje podziękowania i gratulacje złożyli na ręce komendanta zaproszeni goście. Kolejno zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Po pierwszej części apelu przyszedł czas na zabranie głosu przez przybyłych gości. Podczas przemówień padły słowa podziękowań, gratulacji, życzeń dalszych sukcesów dla policjantów i ich rodzin. Nie zabrakło również przemówienia w imieniu awansowanych i odznaczonych policjantów. W tym momencie głos zabrał podinspektor Robert Skałka, który zwrócił się, do zebranych dziękując za przyznane awanse i odznaczenia. Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystego apelu.
Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach i w przygotowaniach do nich serdecznie dziękujemy.
źródło: myslenice.policja.gov.pl