W dniu 8 czerwca 2018 roku, na terenie kopalni soli w Wieliczce odbyły się oficjalne obchody Jubileuszu 25-lecia powstania ogólnopolskiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W trakcie uroczystości pamiątkowym medalem 25-lecia zostali uhonorowani m.in. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski oraz Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kom. Grzegorz Gubała.

Na uroczystość srebrnego jubileuszu ZZS Florian zaproszono wielu znakomitych gości. Ze strażakami świętowali m.in.  Pan Edward Zaremba – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Marek Wójcik – wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, Pan Kim Nikula – Prezydent Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Strażaków, Pan Patti Jakula – reprezentujący Fińskie Związki Zawodowe Strażaków, byli komendanci główni PSP oraz członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i członkowie założyciele związku, w tym przedstawiciele NSZZ Policjantów.

Obchody inaugurowała msza święta w kaplicy Świętej Kingi w intencji związku i jego członków. Mszę koncelebrował kapelan krajowy strażaków ks. dr Jan Krynicki. Specjalny list do uczestników uroczystości skierował metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, którego treść odczytał ks. prałat Grzegorz Szewczyk. W trakcie dalszych uroczystości odbywających się w Komorze „Warszawa” Przewodniczący ZK ZZS Florian w swoim wystąpieniu dokonał podsuwania minionych 25 – lat wskazywał również na tożsamość i priorytety, które powinny  przyświecać w bieżącej działalności związkowej. W specjalnym liście skierowanym przez Ministra SWiA Pana Joachima Brudzińskiego do członków związku wskazał m.in. cyt. ,, Niezmiernie cenne są dla mnie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych oraz funkcjonariuszami, w trakcie których osobiście mogę zapoznać się ze specyfiką Waszej służby oraz rozmawiać o państwa postulatach”.

W trakcie uroczystości uhonorowano zasłużonych gości. Medale 25-lecia otrzymali m.in.  Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski. W jego imieniu odznaczenie odebrał podkom.  Kazimierz Barbachowski Wiceprzewodniczący ZG NSZZP z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Medal otrzymał także Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kom. Grzegorz Gubała.

 

źródło: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2029-25-lecie-zzs-florian.html