18.04.2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne policjantów, kierownictwa krakowskiej powiatówki i zaproszonych gości. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz państwowych,samorządowych,NSZZP woj.małopolskiego z Przewodniczącym nadkom.Grzegorzem Gubałą oraz zaprzyjaźnionych instytucji, a także duchowni. Zgromadzeni złożyli sobie życzenia i symbolicznie podzielili tradycyjnym „wielkanocnym jajkiem”.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy mł.insp. Tomasz Drożdżak, który w imieniu wszystkich policjantów przywitał przybyłych na spotkanie gości i życzył wszystkim zebranym oraz ich rodzinom ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Wyraził także nadzieję, że okres świąteczny będzie spokojny i bezpieczny.

Słowa uznania i życzenia dla policjantów, pracowników policji oraz ich rodzin złożyli również obecni goście. Nad duchową oprawą uroczystości czuwał ksiądz proboszcz Władysław Palmowski oraz ojciec przeor Leszek Stańczewski, który odmówił modlitwę oraz poświęcił przygotowane potrawy. Na zakończenie zgromadzeni złożyli sobie życzenia i spotkali się przy wspólnym „wielkanocnym stole”.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Powiatowego mł.insp. Tomasz Drożdżak wszystkim zgromadzonym słodkiego wielkanocnego ciasteczka.

źródło KPP Kraków