24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji.

Wczoraj (21.07.br.) o godzinie 11.00 w Ośrodku Spotkania Kultur rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji Powiatowych obchodów Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Tegoroczna uroczystość, ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, miała skromniejszy charakter. Komendant nadkom. Jarosław Kmieć w swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za codzienne zaangażowanie i trud, pogratulował profesjonalizmu i osiągnięć. Słowa uznania skierował też do służb, instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują z dąbrowską Policją.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Stanisław Ryczek- Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, podinsp. Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego, st.kpt. Marek Bator– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów, Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów, Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz, płk Edmund Tyszka – Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie oraz kierownictwo dąbrowskiej Policji.

Podczas zbiórki zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse na wyższe stopnie przyznano 36 funkcjonariuszom w tym:

-1 w korpusie oficerów

-18 w korpusie aspirantów

-15 w korpusie podoficerów

-2 w korpusie szeregowych.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. dr Bogumił Jedynak, Komendant Komisariatu Policji w Szczucie nadkom. Witold Łopata oraz st.asp. Ewelina Fiszbain otrzymali z rąk płk Edmunda Tyszki odznaczenia za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała uhonorował 3 policjantów Krzyżami Niepodległości kl. II za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów przyznanymi przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZP. Zabierający głos podczas uroczystości podziękowali funkcjonariuszom za oddaną i wzorową służbę oraz życzyli dalszych sukcesów zawodowych oraz prywatnych. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zostały złożone podziękowania za trud codziennej służby policjantów w dobie pandemii na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

źródło: dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl