28 maja 2021 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Romana Kustera, który został powołany na zastępcę komendanta głównego Policji. Podczas dzisiejszej ceremonii gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji wprowadził na stanowisko nowego szefa małopolskich policjantów nadinsp. Michała Ledziona, byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

W uroczystości wziął udział Wojewoda Małopolski  Łukasz Kmita, Dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,  Drugi Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie prokurator Krzysztof Pijaj, Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Piotr Filipek.
Z uwagi na pandemię w uroczystości uczestniczyli wybrani przedstawiciele reprezentujący komendantów  miejskich i powiatowych małopolskiego garnizonu i  kadrę  kierowniczą komendy wojewódzkiej.
Celebrę rozpoczął Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk,  który dziękując insp. Romanowi Kusterowi za dotychczasową służbę na rzecz garnizonu małopolskiego, pogratulował mu zasłużonego awansu. W dalszej części gen. insp. dr Jarosław Szymczyk przedstawił zgromadzonym nowego szefa małopolskich policjantów,  nadinsp. Michała Ledziona,  życząc mu sukcesów i satysfakcji na dalszej drodze zawodowej, akcentując, że wybrał na to stanowisko osobę, która będzie z pewnością kontynuowała pracę komendanta Romana Kustera.
Następnie wystąpił Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, dziękując insp. Romanowi Kusterowi za dowodzenie garnizonem Małopolski oraz działania, które podejmował w trosce o bezpieczeństwo w naszym regionie. Wojewoda podkreślił znakomitą współpracę pomiędzy Policją a Urzędem Wojewódzkim i kolejny raz zaznaczył, że na „Małopolską Policję zawsze można liczyć”. Zapewnił też nadinsp. Michała Ledziona o wsparciu, na jakie może liczyć ze strony Urzędu. Wojewoda życzył mu sukcesów w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski.
Podziękowania za doskonałą współpracę i wspólnie podejmowane inicjatywy złożył ustępującemu komendantowi również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.
Kolejno wystąpił Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. W swym przemówieniu podziękował insp. Romanowi Kusterowi za ponad rok oddanej społeczeństwu służby, w której najwyższą miarą jest kwestia bezpieczeństwa. Podziękował także za bardzo dobrą współpracę jednocześnie oczekując  jej kontynuacji przez nowego komendanta.  Serdecznie powitał obejmującego dziś obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp.  Michała Ledziona.
Następnie głos zabrał insp. Roman Kuster, po serdecznym przywitaniu zebranych gości podziękował generałowi Jarosławowi Szymczykowi za zaszczyt jakim jest objęcie stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Policji. Podkreślił, że dużym zaszczytem było także prowadzenie małopolskiego garnizonu. Podziękował za współpracę swoim zastępcom i wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym doceniając ich zaangażowanie i profesjonalizm. Wojewodzie podziękował za wsparcie, które otrzymał podczas pracy w taki ciężkim okresie pandemii. Marszałkowi podziękował za okazane wsparcie finansowe formacji, a Prezydentowi Miasta Krakowa za udaną współpracę i także za wsparcie finansowe. Współpracę z jednostkami prokuratur ocenił na bardzo wysokim poziomie, która zaowocowała licznymi sukcesami w rozwiązywaniu spraw kryminalnych.
Ceremonię zakończyło przemówienie nadinsp. Michała Ledziona, obejmującego stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  Komendant zwrócił się  do gen. insp. dr Jarosława Szymczyka dziękując „za to ogromne wyzwanie” i zapewnił, że będzie kontynuował pracę swojego poprzednika. – Zaszczytem było kierowanie garnizonem mazowieckim ale jeszcze większym będzie kierowanie garnizonem małopolskim – powiedział nadinspektor. Na koniec zapewnił, że będzie ciężko pracował aby Policja małopolska była w czołówce polskich garnizonów.
Nadinsp. Michał Ledzion służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotychczas związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. W przebiegu kariery zawodowej był m.in. dowódcą Kompanii Pogotowia Policyjnego KWP w Łodzi, specjalistą Sztabu Policji KWP w Łodzi, Naczelnikiem Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Łodzi. Był również Zastępcą Komendanta IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz Komendantem II KP w Łodzi, a od stycznia 2017 roku Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.
Od 1 października 2019 roku nadinsp. Michał Ledzion pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 21 listopada nadinsp. Ledzion został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, Od 8 stycznia 2020 roku pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu  a od 20 lutego 2020 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.
Od 27 maja 2021 roku powołany został na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
źródło: malopolska Policja