11.05.2020 Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł.insp. Tomasz Drożdżak złożył na ręce Przewodniczącego ZW NSZZP woj. małopolskiego Grzegorzowi Gubale list gratulacyjny z okazji 30 rocznicy powstania policyjnych związków zawodowych. Komendant serdecznie podziękował za wieloletni trud związkowców w dążeniu do zmiany w sposobie funkcjonowania Policji, ocieplając tym samym jej wizerunek.