Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi Komendy Miejskiej w Krakowie ponawia swój apel z dnia 01.04.2020r. o honorowe oddawanie krwi i  przyłącza się do apelu Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie, zachęcając policjantów-związkowców do odwiedzania regionalnych punktów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Krakowie.

Aktualnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie boryka się z trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i spadkiem poboru krwi, a krew jest potrzebna każdego dnia osobom po przeszczepach, wypadkach czy z chorobami onkologicznymi. Ponadto od 4 maja br. małopolskie szpitale wznowiły wykonywanie zabiegów operacyjnych, co dodatkowo obciąża bank krwi.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przypomina również, że cały czas prowadzona jest akcja ,,95 litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej” i w przypadkach oddawania krwi indywidualnie, można przy okazji poinformować, że oddaje się krew na powyższą akcję /indywidualny numer M095, dostępny na terenie całego województwa małopolskieg/. Krew można oddawać w siedzibie RCKiK w Krakowie, przy ul. Rzeźniczej 11, w godz. 7.15 – 16.30 oraz w oddziałach terenowych na terenie województwa małopolskiego. Z danych przekazanych przez RCKiK wynika, że dotychczas w ramach akcji zebrano łącznie 24 300 ml krwi.

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi Komendy Miejskiej w Krakowie  zachęca potencjalnych dawców do zapoznania się z zawartością strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, oraz  Krwiod@wcyZawarte tam informacje pozwolą właściwie się przygotować do akcji krwiodawstwa, a także poznać najbardziej pożądaną grupę krwi. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Tomaszem Kalbarczykiem pod nr. tel. 514-175-229.