Wczoraj, w godzinach 10.00 do 14.30 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się Dzień Otwarty zorganizowany dla ponad sześciuset uczniów klas mundurowych z całej Małopolski. W trakcie oficjalnych uroczystości Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała wręczył  Przewodniczącemu ZT NSZZP OPP i SPAP asp. szt. Arturowi Kochanowi odznaczenie „za zaangażowanie i pracę społeczną w 2018 roku…”. 

W Dniu Otwartym zorganizowanym pn. „Poznaj nas! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018” uczestniczył m. in. pan  Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu MSWiA, pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty oraz pani poseł Małgorzata Wassermann. Nie zabrakło przedstawicieli policyjnych związków zawodowych, które reprezentowali: nadkom. Grzegorz Gubała oraz asp. szt. Andrzej Mruczek. Wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr  Krzysztof Pobuta.

W trakcie uroczystości  Sekretarz Stanu MSWiA Paweł Szefernaker odczytał  list ministra Joachima Brudzińskiego skierowany zarówno do  policjantów uczestniczących w apelu,  jak i do zgromadzonych uczniów klas  mundurowych. Minister w swoim liście serdecznie podziękował  odznaczanym policjantom za ich trud i zaangażowanie w codzienną  służbę. Wśród zgromadzonych było 68 nowo przyjętych policjantów, których ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

W trakcie apelu 40 zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiej Policji zostało uhonorowanych odznaczeniami. Ponadto funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji z Limanowej został odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Brązowym Krzyżem Zasługi przyznawanym za propagowanie idei czerwonokrzyskiej. Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik oraz pani poseł Małgorzata Wassermann wręczyli dyplom oraz pamiątkowe upominki uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, którzy zwyciężyli w jubileuszowym X Ogólnopolskim Turnieju „Klasa Policyjna Roku 2018”, zorganizowanym w kwietniu br. w Szkole Policji w Pile.

Specjalne odznaczenie w formie szklanej statuetki odebrał Przewodniczący Zarządu Terenowego OPP i SPAP w Krakowie asp. szt. Artur Kochan. Podziękowania „za zaangażowanie i pracę społeczną w 2018 roku na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego” w imieniu Zarządu Wojewódzkiego przekazał jego Przewodniczący nadkom. Grzegorz Gubała oraz Wiceprzewodniczący asp. szt. Andrzej Mruczek. Gratulacje złożył Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Jarosław Nowak.

Część oficjalną Dni Otwartych zamknął występ policyjnej orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W drugiej części programu zgromadzeni podziwiali pokaz musztry paradnej w wykonaniu Oddziału Prewencji Policji z Katowic, symulację dynamicznego zatrzymania w wykonaniu policjantów  z Oddziału Prewencji Policji z Krakowa, a także pokaz małopolskich antyterrorystów. Nie zabrakło także miasteczka policyjnego ze stoiskami tematycznymi dla młodzieży. Uczniowie mieli także niepowtarzalną okazję, aby wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanym przez Sekcję Psychologów teście psychologicznym dla potencjalnych kandydatów do służby w Policji.