12 lutego b.r. , w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce, odbyło się uroczyste uhonorowanie Wójta Gminy Gdów Pana Zbigniewa Wojasa Medalem Srebrnego Krzyża NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, za wieloletni zaangażowanie na rzecz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

12 lutego br., w siedzibie wielickiej Komendy odbyło się uroczyste uhonorowanie Wójta Gminy Gdów, Pana Zbigniewa Wojasa, srebrnym krzyżem zasługi. Odznaczenie wręczył Przewodniczący Niezależnego Samorządnego  Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego, podinsp. Grzegorz Gubała. W szeregach Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce jak również Komisariatu Policji w Gdowie, służy wielu funkcjonariuszy zrzeszonych w  NSZZP woj. małopolskiego. Pan Zbigniew Wojas, jako Wójt Gminy Gdów, w trakcie swojej wieloletniej kadencji, wielokrotnie działał czynnie na rzecz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce a w szczególności  policjantów komisariatu w Gdowie. Okazane wsparcie wpłynie  przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Gdów. Podinsp. Mirosław Strach podziękował Wójtowi za dotychczasową pomoc, życząc jednocześnie dalszej, owocnej współpracy.

źródło: KPP Wieliczka