Z okazji przypadającego 25 stycznia 2021 r. Jubileuszu 30–lecia powstania związkowej organizacji emerytów i rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu – Zarząd Terenowy składa;

Wszystkim koleżankom i kolegom, najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości w tym trudnym okresie oraz wszelkiej pomyślności i spokoju w nadchodzącym roku.

Pragniemy także serdecznie podziękować aktywnym członkom za wniesiony wkład i zaangażowanie w działalność statutową związku na rzecz środowiska emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin. Chcemy również podziękować wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do stworzenia naszej organizacji.

W imieniu Zarządu OTEiRP NSZZ Policjantów – dziękuję koleżankom i kolegom za dotychczasowe współdziałanie i życzę dalszej aktywności związkowej.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                  Jan Kowalik