15 sierpnia-Święto Wojska Polskiego, a także święto mające na celu uhonorowanie Polskiego Żołnierza. Właśnie dziś mamy okazję, by wyrazić naszą wdzięczność obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Wojska Polskiego obchodzimy w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej (13-25 sierpnia 1920 r.), stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę tej batalii, zwyczajowo zwanej Cudem nad Wisłą. To właśnie w 1920 r. Polski Żołnierz walczył o niepodległość ojczyzny oraz przyczynił się do powstrzymania ekspansji komunizmu na kraje Europy Zachodniej.

W imieniu ZW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego, a także małopolskich związkowców składamy podziękowania żołnierzom, którzy bronili i bronią granic Polski. Życzymy Wam, by żołnierski trud, odwaga i poświęcenie były doceniane, a pamięć o bohaterach nigdy nie zanikła.

Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

podinsp. Grzegorz Gubała