Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia to nieustanna walka z nieznanym i niewidzialnym wrogiem. Działania rządu i wprowadzenie ograniczeń w niektórych sektorach gospodarki bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na sytuację finansową wielu polskich rodzin. Przedsiębiorcy, właściciele zakładów, firm, restauracji… nie są w stanie udźwignąć kosztów utrzymania i zatrudnienia pracowników w okresie wstrzymanej lub ograniczonej działalności. Niejednokrotnie dochodzi lub będzie dochodzić do ograniczenia zatrudnienia, zwolnień pracowników i  zamykania działalności. 

07.04.2020r. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia środków finansowych z funduszu socjalnego na wsparcie policjantów/związkowców NSZZ Policjantów woj. malopolskiego dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. We wtorek 28.04.2020r. w trakcie  posiedzenia Komisji Socjalnej przy NSZZ Policjantów woj.małopolskiego przyznano pierwsze znaczące zapomogi dla funkcjonariuszy, których sytuacja materialna pogorszyła się wskutek pandemii. Tego dnia Komisja Socjalna przyznała wsparcie w kwocie 16000zł.

NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przypomina, że warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest złożenie do właściwej organizacji związkowej  wniosku, z wykazaniem, że sytuacja związana z koronawirusem miała bezpośredni wpływ na poważne obniżenie kondycji ekonomicznej Wnioskodawcy lub jego najbliższej Rodziny. Zapomogi finansowe będą przyznawane tylko dla członków ww. organizacji związkowych.