Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego informuje, że Biuro Sprzedaży Korporacyjnej  PZU Życie SA ogłasza akcję zniesienia karencji dla osób przystępujących do grupowego ubezpieczenia na życie z opieką medyczną  w programie PZU Policja 2015.

Osoby przystępujące do ubezpieczenia  PZU Życie  SA (funkcjonariusze i pracownicy , małżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi)

z datą początku odpowiedzialności  :

1 kwietnia, 1 maja oraz 1 czerwca 2020 roku ,

będą całkowicie zwolnione z karencji !!!

Zniesienie karencji dotyczy osób przystępujących do ubezpieczenia PZU Życie SA , np. obecnie nieubezpieczone lub ubezpieczone w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Osoby zainteresowane składają  deklarację przystąpienia odpowiednio wcześnie:  

do 16. marca  ( z data początku odpowiedzialności 01.04.2020 r.) ,

do 15.  kwietnia (od 01.05.2020 r.)

do 15.  maja (od 01.06.2020) po adresem:

Sekretariat ZW NSZZ Policjantów w Krakowie

Kraków ul. Mogilska 109

/obok Biura Przepustek KWP w Krakowie/

od poniedziałku do piątku w godz.: od 07:30 do 15:30

W sposób szczególny proszę o rozważanie propozycji przez osoby, które  w najbliższych kilkunastu miesiącach będą przechodzić na emeryturę, a nie są ubezpieczone w PZU Życie SA.

W ofercie PZU jest dostępna bardzo atrakcyjna oferta dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników (polisy prowadzone są przez Zarząd Wojewódzki woj. małopolskiego  NSZZ Policjantów).

Oferta dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych , tak jak dla czynnych funkcjonariuszy i pracowników , zawiera opiekę medyczną!

Prawo do przystąpienia do ubezpieczenia Policja EMERYT 2015 w momencie przejścia na emeryturę mają pracownicy, legitymujący się  stażem ubezpieczeniowym w PZU  Życie, w programie Policja 2015.

https://policja-ubezpieczenia.pl/ubezpieczenie-na-zycie/dokumenty

 

Dla osób już ubezpieczonych w PZU Życie , a wyrażający chęć przejścia na wyższy wariant obowiązują karencje do różnicy w wysokości świadczeń. Ta zasada pozostaje bez zmian.