W związku z obchodami w 2020 r. 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie organizują w dniu 16 marca 2020 r. (sala 201, w godz. 10.00-13.40), bezpłatne szkolenie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, dla pracujących w małopolskim garnizonie policjantek oraz pracowników cywilnych.

Szkolenie to zostanie przeprowadzone przez Centrum Medyczne „Maszachaba”, które realizuje wspólnie z Centrum Medycznym „Skopia” projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25 – 59 lat w  zakresie  profilaktyki  raka szyjki macicy w latach 2019-2020″, w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

W trakcie szkolenia przewiduje się:

¨     wykład położnej na temat profilaktyki nowotworowej  i zdrowego stylu życia  (plus konsultacje indywidualne);

¨     badania w zakresie analizy składu ciała  – wyznaczanie BMI;

¨     ćwiczenia za pomocą plansz edukacyjnych, przedstawiających narządy rodne kobiety;

¨     ćwiczenia na modelach piersi – nauka samobadania;

¨     dla Uczestniczek spełniających wymagania projektu – skierowanie na bezpłatną cytologię;

¨     poczęstunek w formie napojów, słodkich i słonych przekąsek;

¨     materiały edukacyjne dla Uczestniczek;

¨     drobne upominki dla Uczestniczek.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią plakatu oraz zgłoszenie udziału (otrzymujemy w trakcie szkolenia poczęstunek, stąd potrzeba doprecyzowania liczby Uczestników) do:

1.     Kinga Leszkiewicz, tel. 696-433-894, 83 54-816, ZT NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie.

2.     Małgorzata Kosturek, tel. 83 54-010, Wydział Prezydialny KWP w Krakowie.