Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk przekazał przewodniczącemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu informację, że na chwilę obecną nie przewiduje konieczności skoszarowania funkcjonariuszy policji, choć założenia SPEC – USTAWY dopuszczają taką możliwość.

Jeśli taka konieczność się pojawi, zapewnił, że cały okres skoszarowania zostanie potraktowany jako czas służby.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów