9 listopada do Warszawy zjadą się policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej i celnicy, by przed Kancelarią Rady Ministrów zademonstrować swoje niezadowolenie. Taką decyzję podjęła na dzisiejszym (20.10.2022 r.) posiedzeniu Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Powodem manifestacji jest propozycja Rządu w sprawie wysokości przyszłorocznej waloryzacji przewidzianej dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych resortom Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów. Federacja reprezentująca interesy wszystkich tych funkcjonariuszy domaga się regulacji, która zrekompensuje im faktyczny poziom inflacji. Dotychczasowa propozycja, którą przedstawił jedynie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na posiedzeniu w dniu 4 października daleka jest od tego celu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się już co prawda z NSZZ Policjantów oraz z NSZZ FSG i uzupełnił pierwotną propozycję, ale jest ona wciąż niewystarczająca, więc obie strony zadeklarowały dalszy dialog.

Przygotowując się do manifestacji przed KPRM, Federacja liczy, że na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 listopada zapadną decyzję oczekiwane przez funkcjonariuszy. Gdyby tak się stało, funkcjonariusze też przyjadą do Warszawy, ale żeby zamanifestować swoje poparcie dla Rządu.

Oprócz decyzji protestacyjnej, Federacja zasiliła swoje szeregi o najliczniejszą organizację reprezentującą celników. W skład Federacji przyjęty został Związek Zawodowy „CelinicyPL”. Gratulujemy!

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów