Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Krakowie zaprasza członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrekcją Muzeum, a  NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zaowocowało bardzo korzystną ofertą skierowaną dla członków związku.

O muzeum słów kilka…

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w nowej przestrzeni zostało uroczyście otwarte 27 września 2012 r. Stała ekspozycja Muzeum AK poświęcona jest Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego sile zbrojnej – Armii Krajowej. Jej ideą jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Misją ekspozycji jest ukazanie życia narodu, który pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuował byt państwowy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, ukazanie fenomenu Armii Krajowej jako części Polskich Sił Zbrojnych podległych Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie i zarazem siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, ukazanie osobistego wymiaru wojny poprzez losy poszczególnych osób ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK, ich postaw, motywacji i działań.

Można tutaj nie tylko zobaczyć setki zdjęć i pamiątek (w tym Dziennik mjr. “Hubala”), ale też dotknąć kadłuba brytyjskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK, obejrzeć wnętrze rakiety V-2, której rozpracowanie było największym sukcesem wywiadu AK, czy znaleźć się w ubeckim karcerze.

W skali kraju Muzeum Armii Krajowej, obok Muzeum Powstania Warszawskiego, jest najważniejszym muzeum czynu zbrojnego Polski Walczącej w XX wieku, jest też jedyną tego typu placówką na świecie, ukazującą całokształt tematyki związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym.

Oferta dla członków NSZZ Policjantów 

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” mieści się w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 12. Członkowie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego mogą do końca roku korzystać z biletów ulgowych w cenie 8,00 zł od osoby. Warunkiem skorzystania z ulgowego biletu jest okazanie ważnej legitymacji członkowskiej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego./zwiedzanie bez przewodnika/

Istnieje możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem w grupie do 30 osób. Usługa ta jest dodatkowo płatna/ 100 zł/ i wymaga wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 12 41 00 766.

źródło: https://muzeum-ak.pl/