W związku z pandemią wirusa COVID-19 i wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego w Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów powstał Sztab Kryzysowy. W poszczególnych Zarządach Wojewódzkich i Szkolnych wyznaczeni zostali koordynatorzy, którzy będą współpracowali ze Sztabem.

Zwracam się do Was, przesyłajcie do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów informacje o potrzebach jakie pojawiają się w Waszych jednostkach związanych z pełnieniem służby w stanie zagrożenia epidemiologicznego np. środki odkażające, środki ochrony indywidualnej oraz inne. Pisemnie, drogą mailową, przez facebooka. Postaramy się pomóc.
NSZZ Policjantów współdziała ze stroną służbową w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom Policji w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski