W dniach 22 – 23 marca 2018 roku w Dobczycach odbyła się narada kierownictwa małopolskiej Policji. Uczestniczyli w niej komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego. Narada miała na celu podsumowanie działań małopolskiej Policji na różnych płaszczyznach oraz wymianę doświadczeń, a także zapoznanie się z nowymi przepisami i procedurami.

Naradę szkoleniową rozpoczął nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Omówił bieżące sprawy, dotyczące m.in.: sytuacji kadrowej, dyscypliny służbowej, postępowań administracyjnych oraz płac.

Gościem odprawy był nadkom. Piotr Janik Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, który pochwalił małopolskich policjantów za bardzo dobre wyniki w zakresie tematyki poszukiwania osób ukrywających się przed organami ściągania i osób zaginionych. Omawiając problematykę związaną z przestępczością pseudokibiców podziękował za wykrycie sprawców zabójstwa, do jakiego doszło pod koniec stycznia w Krakowie.

Kolejnym gościem był Prokurator Okręgowy Rafał Babiński, który nawiązał do prowadzonych spraw dot. zorganizowanych grup przestępczych. Podziękował za pracę przy śledztwie dotyczącym uprowadzania 10-latka, co skutkowało rozwiązaniem także innych spraw.

Na zakończenie narady głos zabrał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego kom. Grzegorz Gubała. Poruszył on kluczowe kwestie w zakresie spraw dotyczących bezpośrednio funkcjonariuszy Policji. Wszystkie ustalenia ze stroną związkową zostaną przekazane na kolejnym spotkaniu Zarządu Wojewódzkiego z Zarządami Terenowymi, które odbędzie się w kwietniu br.