12 marca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste pożegnanie  nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty, dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Generał Pobuta po niemal 30 latach wzorowej służby, odszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas dzisiejszej ceremonii nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Głównego Policji wprowadził na stanowisko nowego szefa małopolskich policjantów insp. Romana Kustera,  byłego I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

W uroczystości wziął udział Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz ze swym Zastępcą Łukaszem Smółką, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,  Szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Piotr Krupiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, oraz przedstawiciele służb zespolonych Małopolski. Wśród obecnych byli także komendanci miejscy i powiatowi garnizonu, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej Policji  w Krakowie oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała.
Celebra rozpoczęła się odegrania na trąbce Hejnału Mariackiego. Następnie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta przywitał zgromadzonych gości i podziękował za obecność w tak ważnym dla niego dniu. Generał Pobuta pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, po czym złożył I Zastępcy Komendanta Głównego Policji meldunek o zdaniu obowiązków służbowych. W dalszej kolejności insp. Roman Kuster przywitał się ze sztandarem jednostki oraz złożył meldunek o objęciu obowiązków.
Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak,  który podziękował nadinsp. dr. Krzysztofowi Pobucie za oddaną służbę, przypominając  zgromadzonym przebieg jego służby, jak i osiągnięcia oraz dokonania. Generał Augustyniak przedstawił zgromadzonym nowego szefa małopolskich policjantów, insp. Romana Kustera, życząc mu sukcesów na dalszej drodze zawodowej.
Kolejno przemówił Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, dziękując Generałowi za dowodzenie garnizonem Małopolski oraz działania, które podejmował w trosce o bezpieczeństwo w naszym regionie. Wojewoda podkreślił znakomitą współpracę pomiędzy Policją a Urzędem Wojewódzkim i kolejny raz zaznaczył, że na „małopolską Policję zawsze można liczyć”. Zapewnił też insp. Kustera o wsparciu, na jakie może liczyć ze strony Urzędu. Wojewoda życzył sukcesów w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski.
Podziękowania za doskonałą współpracę i wspólnie podejmowane inicjatywy złożył ustępującemu Komendantowi również Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Marszałek wręczył nadinsp. dr. Krzysztofowi Pobucie medal Polonia Minor jako dowód uznania i wdzięczności.
Następnie wystąpił Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. W swym przemówieniu podziękował odchodzącemu na emeryturę szefowi małopolskich policjantów za 2,5 roku oddanej społeczeństwu służby. Jednocześnie serdecznie powitał obejmującego dziś obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Romana Kustera.
W dalszej kolejności głos zabrał Prokurator Piotr Krupiński, dziękując nadinsp. dr. Krzysztofowi Pobucie za wzorową współpracę Policji z Prokuraturą Krajową, która zwieńczona została sfinalizowaniem najtrudniejszych spraw kryminalnych, m.in. zatrzymaniem sprawcy zabójstwa 23-letniej studentki. Prokurator podkreślił, że podczas szefowania w Małopolsce Generała, rozbite zostały zorganizowe grupy przestępcze, w tym związane ze środowiskiem pseudokibiców. W pamięci Prokuratora służba Pobuty zapisała się w słowach: ”Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie mł. insp. Magdalena Balawajder, występując w imieniu małopolskich policjantów powiedziała: „ są pożegnania, kiedy nie sposób nie uronić łzy. Panie Generale, dziś jest takie pożegnanie. Zaszczytem i honorem było służyć pod Pana dowództwem. Dziękujemy”.
Następnie głos zabrał nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, podkreślając, że małopolscy policjanci są świetnymi fachowcami i kierując nimi należy im zaufać. Zaznaczył, że jako szef nie tylko „stał na przodzie, ale także zapewniał bezpieczeństwo policjantom, stojąc za nimi”. Na zakończenie jeszcze raz podziękował za współpracę zarówno przybyłym Gościom, jak i policjantom, którymi kierował przez 2,5 roku.
Ceremonię zakończyło przemówienie insp. Romana Kustera, obejmującego stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  Inspektor podziękował wszystkim za ciepłe przyjęcie i zapewnił, że będzie kontynuował pracę swojego poprzednika, prosząc jednocześnie o kredyt zaufania.
Celebrę uświetnili swoją obecnością fanfarzyści z orkiestry policyjnej z Katowic, hejnalista z Państwowej Straży Pożarnej.

Miłą niespodzianką dla nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty było spotkanie z podwładnymi, które odbyło się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości. Przed wejściem do głównego budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na odchodzącego Generała oczekiwali policjanci oraz pracownicy. Kompania honorowa  utworzyła szpaler dla nadinspektora Krzysztofa Pobuty. Przy dźwiękach policyjnych syren oraz przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli „Wieliczka” podwładni pożegnali Komendanta gromkimi brawami.

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta służbę pełnił w Policji od 1991 roku, początkowo jako policjant Komendy Rejonowej Policji w Jarosławiu. W 1995 roku ukończył studia  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie kierownicze na stanowisku naczelnika wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy.  W latach 2001 – 2009 powołany został na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu. W 2012 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii.  13 stycznia 2016 roku, kiedy to powołany został na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W lipcu 2016 roku odebrał nominację generalską.  23 października 2017 r. został Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie – to stanowisko piastował, aż do dzisiejszego dnia.

Insp. Roman Kuster do służby przyjęty został  w 1991 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Służył głównie w pionie prewencji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie kierownicze na stanowiskach Kierownika Referatu Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendanta Komisariatu Policji w Komornikach, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Poznań – Jeżycy, Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Od 7 lipca 2016 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, a od 3 lipca 2017 roku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

źródło: malopolska.policja.gov.pl