Mając na uwadze oczekiwania policjantów oraz zapisy Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r., Prezydium ZG NSZZ P wystąpiło do MSWiA z pilnym wnioskiem o przygotowanie i przedstawienie do zaopiniowania projektu rozporządzenia kształtującego policyjne uposażenia.

We wniosku złożonym w dniu 10 grudnia 2019 r., Prezydium ZG wyraża oczekiwanie, żeby od dnia 1 stycznia 2020 r. każdy policjant otrzymał podwyżkę w jednakowej wysokości. W uzasadnieniu swojego wniosku Prezydium ZG powołuje się na § 2 pkt. 3 Porozumienia. Mówi on o tym, że zarówno tegoroczna podwyżka, jak i podwyżka zaplanowana od przyszłego roku mają być rozdysponowane według tej samej zasady, czyli każdemu po równo.

Jedynym odstępstwem od tej reguły może być niewielka różnica wynikająca ze stażu służby.
Przypomnijmy, że na podwyżkę, która ma wejść od dnia 1 stycznia 2020 r. Rząd zarezerwował w budżecie średnio 500 zł. W podobny sposób do przyszłorocznych podwyżek podchodzą pozostałe organizacje zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przewodniczący Federacji również złożył w tej sprawie wniosek do MSWiA.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów