W dniu 5 listopada 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się XV Jubileuszowa gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora doktora Krzysztofa Pobuty. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej pod dyrekcją kapelmistrza Pana Adama Sowy.

W uroczystości uczestniczyli również Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Pani Monika Kolasa – Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pan Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne, Pan Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana, Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie, Pan Stanisław Mazur – Zastępca Wójta Gminy Podegrodzie.

Gościem honorowym był Nico van OOIK – starszy doradca do spraw międzynarodowej współpracy Policji holenderskiej, „ojciec chrzestny” projektu ZPB w Małopolsce, natomiast ze strony małopolskiej Policji osoby, które współtworzyły przyszły kształt projektu to między innymi mł. insp.  Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, mł. insp. Jacek Górecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, podinsp. Monika Stasiowska – Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji  w Tarnowie oraz  podinsp. w stanie spoczynku Marcin Bugała – ekspert Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ponadto w wyżej wymienionym wydarzeniu uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi, a także policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

W przedsięwzięciu wziął udział również Pan dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski, który uczestniczył w pracach nad projektem reprezentując kadrę naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród gości znaleźli się także Pan Robert Cieśla – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Pani Agnieszka Żołna – Zdunek  – Dyrektor Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, ksiądz proboszcz Leszek Babraj z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinsp. Grzegorz Gubała wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie wręczyli odznaczenie: Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy I za zasługi stanowiące wkład za rozwijanie działalności statutowej NSZZ Policjantów i środowiska policyjnego: Pani Barbarze Nowak  Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Pani Dorocie Skwarek Dyrektorowi Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pani Wandzie Brześcińskiej Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pani Joannie Szypułce Kierownikowi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie, Pani Sylwii Warneckiej Wiceprezesowi Fundacji Wawel z Rodziną, Pani Małgorzacie Widełce Kierownikowi Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Organizacji Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Pani Justynie Tokarczyk Zastępcy Dyrektora Wyścigu Górskiego w Limanowej – Urząd Gminy w Dobrej, Panu Marcinowi Koczybie  Kierownikowi Redakcji Motoryzacyjnej Radia Kraków. Natomiast Medalem XXV – lecia NSZZ Policjantów wyróżniono: Panią Katarzynę Zielińską Kierownika Działu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymał asp. szt. Zbigniew Przybek z Komendy Powiatowej  Policji w Wadowicach.

Wśród wyróżnionych 12 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak oraz Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Moniki Kolasy znalazły się:

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie,
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie,
Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Królowej Jadwigi w Krakowie,
Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie,
Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu,
Szkoła Podstawowa  im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie,
Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Dunin –Brzezińskiego w Drogini,
Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie.

Wyjątkowo podczas uroczystości został wręczony Zespołowi Szkolno –Przedszkolnemu nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu certyfikat przedłużenia w edycji 2019 – 2024.

Wydarzenie związane z XV Jubileuszową galą było wyjątkowe i historyczne, gdyż przypadło w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Od samego początku imprezie towarzyszyły specjalnie przygotowane występy taneczne, wokalne oraz spektakle teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół.

Zespół „Małe Podegrodzie”, którego uczniowie z klasy piątej, siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu oraz muzycy z klas licealnych zaprezentowali wiązankę tańców i pieśni podegrodzkich przy dźwiękach autentycznej kapeli. W dalszej części uroczystości uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kacwinie przedstawili utwór, który powstał z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Kolejni artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie wraz z uczniami z Zespołu Wokalno – Instrumentalnego zagrali utwory muzyczne pod kierunkiem nauczyciela muzyki Pani Doroty Golonek – Suder. Następnie  Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu przygotowała  wiązankę tańców spiskich i figli dziecięcych. Natomiast Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu przedstawił  spektakl profilaktyczny „STOP AGRESJI”.

Dodatkowo uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni wraz z dyrektorem szkoły Panem Piotrem Czekajem przygotowali tort z okazji XV Jubileuszowej edycji „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Ponadto dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Pan Krzysztof Radwan zapewnił oprawę gali wręczenia Certyfikatów udostępniając salę oraz umożliwił zwiedzanie ekspozycji samolotów w Muzeum.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz komend powiatowych w: Bochni, Brzesku, Limanowej oraz Wieliczce, którzy prezentowali umundurowanie oraz sprzęt Policji Państwowej.

Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w specjalnie przygotowanych pokazach sprzętu i pracy Policji m.in. Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistycznego, Komisariatu Wodnego Policji oraz pokazie psów służbowych.