W artykule pt. „W Oddziałach Prewencji wrze”, który ukazał się  12 sierpnia br. na stronie  Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego,  możemy przeczytać, iż w dalszym ciągu nie doszło do porozumienia pomiędzy policjantami a MSWiA w sprawie dodatku pieniężnego dla funkcjonariuszy OPP i SPPP.

W obecnej chwili sprawa dodatków dla OPP i SPPP znalazła się w cieniu marcowych postulatów. Policjanci nie doczekali się nawet odpowiedzi od Komendanta Głównego Policji na wniosek, który złożyli jesienią ubiegłego roku. Jak pisze Przewodniczący Zespołu  Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP i SPPP Sławomir Koniuszy oraz Sekretarz tego zespołu Mateusz Przybyłowski, „to na policjantach OPP i SPPP  skupiają się niezadowolenie i frustracje demonstrantów, to przeważnie ich nazywa się zbrojnym ramieniem partii sprawującej władzę”.

Kompania wyjazdowa Oddziału Prewencji

Należy  przypomnieć, że z powodu braków kadrowych policjanci OPP i SPPP coraz częściej wysyłani są „na drugi koniec Polski”, by tam sezonowo pełnić służbę. Na korytarzach krakowskiego OPP mówi się żartobliwie o pierwszej w Polsce kompanii wyjazdowej Oddziału Prewencji. Przykładów nie trzeba długo szukać. Wystarczy przypomnieć, że z początkiem sierpnia krakowscy policjanci mieli okazję zabezpieczać festiwal „Pol’and’Rock” odbywający się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Jeszcze w trakcie wyjazdu policjanci dowiedzieli się o możliwych służbach (niwelujących braki kadrowe) na terenie Komend  Wojewódzkich w Poznaniu, Radomiu oraz Szczecinie.  Do tego dochodzą także inne, planowane wcześniej wyjazdy. Policjanci krakowskiego OPP byli w tym roku wielokrotnie w Warszawie i Zakopanem, a pod koniec roku będą zabezpieczać „Szczyt klimatyczny 2018” w Katowicach. Obecnie część funkcjonariuszy pełni patrole na terenie nadmorskiego Rewala.

Nie jest tajemnicą, że duża grupa policjantów Oddziału Prewencji po kilku latach służby, chciałaby zmienić jednostkę. Wynika to z faktu, że praca w OPP dla wielu osób wiąże się z codziennymi i długimi dojazdami  (na etapie rekrutacji nikt nie zawraca sobie głowy miejscem zamieszkania kandydata). Ci policjanci to bardzo często osoby ustatkowane, mające  rodziny, żony i  dzieci. Dodatkowe wyjazdy, niepodparte żadnymi gratyfikacjami, stawiają pod znakiem zapytania ich dalszą służbę w Policji.

„Efekt motyla”

Otrzymaliśmy także informacje, że  wyjazd policjantów z Małopolski do oddalonego 560 km Kostrzyna  nad Odrą spowodowany był brakami kadrowymi w warszawskim OPP. Jak się okazało, obciążeni nadmierną ilością służb, policjanci warszawskiego garnizonu na znak protestu masowo dostarczali zwolnienia lekarskie. Należy pamiętać, że to głównie ci funkcjonariusze najczęściej zabezpieczają budynek Sejmu przed opozycją, a ta nie szczędzi im „ciepłych słów”. 

Posiedzenie Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP i SPPP

W związku z wymienionymi problemami oraz brakiem reakcji na postulaty związkowców z OPP i SPPP na stronie http://nszzp.wroclaw.pl możemy przeczytać:

10 sierpnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP i SPPP. W trakcie posiedzenia Zespół krytycznie ocenił brak odpowiedzi na wniosek skierowany w dniu 11 października 2017 r. do Komendanta Głównego Policji. Wniosek ten dotyczył ustanowienia dla policjantów OPP i SPPP dodatku specjalnego. Takiego samego, jaki aktualnie otrzymują policjanci CBŚP, SPAP czy BSWP (patrz § 15 rozp. MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1236). Zespół wnioskował do Komendanta Głównego Policji o wspólne wypracowanie założeń do nowelizacji powyższego rozporządzenia, uzasadniając swoje oczekiwania spełnieniem warunków, o których mowa w § 15 ust. 2 cytowanego rozporządzenia. W związku z nieuzyskaniem odpowiedzi, Zespół postanowił zwołać drugie już spotkanie przewodniczących Zarządów Terenowych OPP i SPPP, na które zamierza zaprosić Komendanta Głównego Policji. Zespół postanowił również, że jeśli Komendant Główny Policji nie przyjmie zaproszenia albo do wniosku ustosunkuje się negatywnie, podczas zwołanego spotkania wypracowane zostaną specjalne działania protestacyjne, do których w ramach ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przystąpią policjanci OPP i SPPP. Spotkanie to odbędzie się w Poznaniu w dniach 6 – 7 września 2018 r. Oprócz członków Zespołu wezmą w nim udział przewodniczący i wiceprzewodniczący wszystkich Zarządów Terenowych OPP i SPPP.