Od 28 do 30 października 2019 r. na Ukrainie miał miejsce uroczysty Zarząd NSZZP woj. lubelskiego. Związkowcy z Lublina, Małopolski i Gdańska spotkali się w miejscowość Świtaź na Polesiu Wołyńskim aby podsumować dotychczasową pracę oraz odznaczyć najbardziej zasłużonych. Delegacja odwiedziła również ukraińskie cmentarze, gdzie uczciła pamięć zmarłych rodaków oraz złożyła kwiaty na polskich mogiłach.

Na uroczysty zjazd zaproszony został Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała oraz jego zastępca Konrad Nowaczek.  Natomiast woj. pomorskie reprezentowali Przewodniczący ZW NSZZP woj. pomorskiego Józef Partyka oraz w-ce Przewodniczący ZT NSZZP KWP w Gdańsku Mariusz Lewandowski.

Pierwszego dnia uczestnicy Zarządu spotkali się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie insp. Robertem Szewcem, który powitał zaproszonych gości oraz wręczył przybyłym albumy jubileuszowe z okazji 100-lecia Policji w Lublinie.

W trakcie posiedzenia Zarządu odznaczono najbardziej zasłużonych działaczy na rzecz NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Medalem za zasługi dla NSZZP woj. lubelskiego wyróżnieni zostali Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała oraz w-ce Przewodniczący Konrad Nowaczek. Małopolscy związkowcy wręczyli Przewodniczącemu ZW NSZZP Arturowi Garbaczowi medal z brązu zatopiony w solnej rzeźbie upamiętniający 100-lecie Polskiej Policji Państwowej oraz pamiątkowy ryngraf z okazji uroczystego Zarządu NSZZ Policjantów w Lublinie.

Ostatniego dnia związkowcy odwiedzili ukraińskie cmentarze, na których spoczywają obywatele Polski. Po złożeniu wieńców i modlitwie delegacja odsłoniła tablice upamiętniające zmarłych rodaków.