30 października br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XIII sesja Rady Powiatu. Udział w posiedzeniu wziął Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, jego zastępca nadkom. Jacek Rosół oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i przedstawiciel Związków Zawodowych KPP w Krakowie podkom. Andrzej Górka.

W trakcie obrad, podkom. Andrzej Górka, w imieniu Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubały, w obecności mł. insp. Tomasza Drożdżaka i jego zastępcy nadkom. Jacka Rosoła, odznaczył brązowym krzyżem Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Goraja, Wiceprzewodniczącego Marka Piekarę oraz Radnego Powiatu Leszka Dolnego. Odznaczenia te są wyrazem wdzięczności za dotychczasowe zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego, w szczególności za współpracę i wspieranie Terenowej Organizacji Związkowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Mł. insp. Tomasz Drożdżak podziękował za dotychczasową owocną współpracę zarówno odznaczonym, jak i  Staroście Krakowskiemu Wojciechowi Pałce oraz Zarządowi i Radnym Powiatu, wyrażając nadzieje na jej kontynuowanie. Korzystając z okazji komendant złożył również podziękowania na ręce Starosty Krakowskiego za ufundowanie, w ramach uchwały Rady Powiatu, sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, podkreślając, jak ważnym jest on symbolem dla naszej jednostki. W ramach wyrazu wdzięczności przekazał pamiątkową miniaturę sztandaru.